W numerze 3(2016):

Paweł Bury • Uniwersytet Wrocławski
Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wybrane problemy praktyczne

 

Karolina Piech • Uniwersytet Wrocławski
Rola konstytucyjnej zasady prawa do sądu w procesie karnym
Elżbieta Kocowska–Siekierka • Uniwersytet Wrocławski
Postępowanie arbitrażowe w Polsce i w Czechach w kontekście uregulowania sporów z umów konsumenckich
Anna Abramek-Madejska • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Realizacja polityki prorodzinnej w jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie:
gminy miejskiej w nysie, gminy szczecin, powiatu augustowskiego i województwa lubelskiego
Marcin Jędrysiak • Uniwersytet Wrocławski
Sytuacja prawna mniejszości narodowych na terenie Ukrainy w czasach ukraińskiej rewolucji narodowej (lipiec 1917- 1919)
– zarys problematyki

 

dostęp do czasopisma: http://elc4u.org/publikacje/czasopismo/przeglad-europejskiej-kultury-prawnej/

 

 

Przegląd EKP 3(2016)

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej