Dnia 2 marca 2017 roku jako Koło Naukowe-Europejska Kultura Prawna mieliśmy przyjemność wraz z pracownikami Credit Suisse zorganizować otwarty wykład dotyczący tematyki, która nie tylko łączy się z tematyką  prawa, ale szeroko pojętym przyszłym życiem zawodowym i skupia się na aspekcie praktycznym tj. zdobyciem posady. Wydarzenie pt. „Wyciągnij CV z szuflady z Credit Suisse i EKP-em” przeprowadzili ze strony Credit Suisse Agata Węsierska, Aleksandra Woźniak , Kamil Kornalski, Sandra Krawczyk i Agnieszka Zimoc.

cv3

Pierwszą część wykładu przeprowadziła Agata Węsierska, która w swojej w pracy, zajmuje miejsce po drugiej stronie stołu rekrutacyjnego. Dzięki swojemu doświadczeniu przedstawiła słuchaczom błędy najczęściej popełniane przez kandydatów na rozmowach o pracę, a także dała konkretne wskazówki dotyczące tego jak odpowiadać na pytania osób rekrutujących oraz jakich zachowań unikać. W tym czasie pozostały zespół z Credit Suisse w innym pomieszczeniu zajął się sprawdzaniem CV uczestników wykładu.

Spotkanie miało postać interaktywną i z tego powodu pierwsza część poświęcona została otwartej dyskusji, w której osoby na widowni mogły przedstawić swoje doświadczenia związane z rozmowami rekrutacyjnymi ,zarówno te najlepsze jak i najgorsze, opowiedzieć o swoich sposobach z radzeniem sobie ze stresem w takich sytuacjach. W tej części Agata Węsierska opowiedziała także o tym jak ona jako rekruter próbuje pomóc osobie zestresowanej w czasie wywiadu – na początku zadając proste pytania, które mają za zadanie rozluźnić kandydata.

Kolejnym zadaniem słuchaczy była próba ułożenia od tych najczęstszych– czynników, które wpływają na fakt, iż osoba nie zostaje zatrudniona. Propozycje pierwszego z nich, które padły z sali to m.in. bycie nieprofesjonalnym oraz odbieranie telefonów w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Tym czynnikiem okazało się jednak narzekanie – osoby, które skarżą się na swoich poprzednich pracodawców, nie mogą być pozytywnie odebrane, ponieważ nie są lojalne. Pracownicy firmy mają świadomość, że taka osoba będzie tak samo negatywnie odnosić się także do swoich kolejnych przełożonych .

Kolejnym ważnym czynnikiem jest widoczny brak motywacji u osoby rekrutowanej. Agata wspomniała, że wielokrotnie spotykała się z taką postawą w Warszawie, gdzie nie jest trudno o znalezienie pracy. Często miała tam do czynienia z osobami, które nie wiedziały nic o stanowisku, czy o firmie, w której chciały być zatrudnione, chciały by to rekruter walczył o zatrudnienie jej.

Podkreśliła także jak ważny jest balans między byciem pewnym siebie w pozytywnym sensie, a byciem pewnym siebie w sensie negatywnym. Jest to bardzo cienka granica, którą łatwo przekroczyć, co powoduje, że osoba przeprowadzająca rozmowę rekrutacyjną może być w łatwy sposób odebrana jako osoba arogancka.

cv2

Widowni przedstawione zostały prawdziwe cytaty z rozmów rekrutacyjnych – „Chciałbym pracować w tej firmie, ponieważ mieszkam blisko”, „Lubię prace menadżera, bo mogę wydawać ludziom polecenia”. Słuchacze mieli zdecydować na podstawie tych wypowiedzi, czy dana osoba uzyskała pracę w firmie, czy nie. Przy najbardziej zaskakujących odpowiedziach Agata wyjaśniała cały proces decyzyjny oraz to co stało się przyczyną podjęcia odmownej lub twierdzącej odpowiedzi.

Mówczyni podkreśliła także, jak nietaktowne jest eksponowanie swojej materialnej motywacji. Mówienie jedynie o wysokiej pensji w czasie rozmowy rekrutacyjnej, nigdy nie będzię odebrane w sposób pozytywny.

Na zakończenie tej części omówiliśmy wspólnie najbardziej popularne pytania rekrutacyjne, z którymi można się spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej – Agata wspólnie ze słuchaczmi przedstawiła zarówno najbardziej prawidłowe odpowiedzi, jak i te, które na pewno nie przyniosą sukcesu.

Pod koniec wykładu Agata przekazała głos Aleksandrze Woźniak, która omówiła dwa przykładowe CV, osób próbujących rekrutować się na to samo stanowisko. Po rozdaniu pierwszego z nich zadaniem widowni było wypunktowanie błędów popełnionych przez osobę, która to CV tworzyła – nieodpowiednie zdjęcie, źle sformułowane obowiązki w poprzedniej pracy, umiejętności nie dopasowane do przedstawionej oferty pracy, czy nieprofesjonalny adres mailowy i infantylna szata graficzna.

Następnie Ola omówiła „CV idealne” – było to najprostsze CV, pozbawione dodatkowych elementów – koloru itp., ale sformułowane tak, by rekruter mógł znaleźć w nim odpowiedzi na wymagania wypunktowane w ofercie pracy. Przedstawiła nam także pewne trendy i typy CV oraz wady i zalety każdego z nich, podkreślając jednak, że najprostsze CV jest z pewnością tym najbezpieczniejszym.

Pod koniec z widowni wybrane zostały dwie najbardziej aktywne osoby, które nagrodzone zostały upominkami ufundowanymi przez Credit Suisse. Każdy natomiast otrzymał swoje własne CV, sprawdzone przez pozostały zespół Credit Suisse razem z ich uwagami i oceną na temat jego sformułowania.

cv4

Dziękujemy licznie przybyłym uczestnikom i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe – Europejska Kultura Prawna.

Facebook -https://www.facebook.com/europeanlegalculture/?ref=ts&fref=ts

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej