W dniach 24-25 maja 2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego miała miejsce konferencja naukowa zatytułowana „Vademecum spadkowe – kto dziedziczy całość, a kto połowę?”. Współorganizatorem, obok Naukowego Koła Cywilistów i Koła Naukowego Prawa Rodzinnego, było Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej.

Prelegenci przedstawiali referaty dotyczące obszernej tematyki następstwa prawnego po śmierci. Wachlarz zagadnień był szeroki, wobec czego konferencja trwała dwa dni. Analizowano prawo spadkowe pod kątem kwestii majątkowych, dóbr osobistych, własności intelektualnej. Nie pominięto kwestii procesowych, międzynarodowych, komparatystycznych. W okresie debaty nad przyszłym kształtem prawa spadkowego, konferencja stanowiła kolejny wydźwięk aktywizacji studentów w życiu publicznym.

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej