Czyniąc zadość pięcioletniej już tradycji konkursu „Prawo Rzymskie a świat współczesny” Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 3 czerwca 2014 r.  zorganizował jego finał. Tegoroczne zmagania miały niewątpliwie charakter wyjątkowy i to z uwagi na dwie rzeczy. Po pierwsze, V edycja konkursu uzyskała miano edycji międzynarodowej, a po drugie, o czym z dumą informujemy, jej zwycięzcą został student Naszego wydziału, członek Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej – Iwo Dzięciołowski, wygrywając tym samy sześciodniowy pobyt w Rzymie.

Serdecznie gratulujemy!

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej