Spotkanie KN EKP, które odbyło się w czwartek 21 stycznia poświęcone było sposobom nauczania logiki, a gościem, który przybliżył nam ten temat był  Pan prof. dr hab. Andrzej  Kisielewicz – wykładowca na Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Kisielewicz w ciekawy sposób przedstawił nam problematykę metod nauczania logiki,  stosowanych aktualnie wśród studentów polskich i zagranicznych uczelni. Nasz gość zwrócił  szczególną uwagę na  konieczność „upraktycznienia” osiągnięć logiki, gdyż cytując „wszyscy zazwyczaj mają przykre wrażenie, że to, czego się uczą [na zajęciach logiki] jest być może piękne i bardzo mądre, ale dla nich – najzupełniej bezużyteczne”.  Interesujące okazało się skonfrontowanie tej opinii z przykładami  zawartymi w nieopublikowanym jeszcze podręczniku do logiki, autorstwa Pana Profesora, którego fragmenty mieliśmy okazję przeczytać.

Profesor Kisielewicz  omówił także wpływ logiki na inne dziedziny nauk jak matematyka czy informatyka. Szczególnie interesującym, w naszym odczuciu , zagadnieniem okazało się być zastosowanie logiki w tworzeniu tzw. sztucznej inteligencji.  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Pana Profesora w tym aspekcie mogliśmy przekonać się iż wyzwanie, jakie postawili sobie uczeni, by zbudować maszynę podobną do ludzkiego mózgu każe zadać sobie pytanie czy ten „wielki projekt” nie okazał się być porażką?

Podczas rozważań nasz gość z przyjemnością odpowiadał na zadawane pytania. Z dużym zainteresowaniem słuchał opinii i dygresji członków koła, w jaki sposób my postrzegamy metody nauczania i zastosowania logiki tak w teorii jak i praktyce. Kameralny charakter spotkania pozwolił na wywiązanie się wciągającej i merytorycznej dyskusji między jego uczestnikami.

 

Hubert Plichta

 

 

 

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej