Kolejnym gościem KN EKP był doktor Piotr Szymaniec, który zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się przede wszystkim na historii i ewolucji myśli polityczno-prawnej. Spotkanie, które odbyło się 25 lutego 2016 roku, dotyczyło poglądów Immanuela Kanta na prawo cywilne na tle systemu filozoficznego tego myśliciela.

W swoim wystąpieniu dr Szymaniec wyjaśnił najpierw jak Kant rozumiał  pojęcie wolności. Następnie pokazał, w jaki sposób ta abstrakcyjna idea wpływa według myśliciela na funkcjonowanie systemu prawa cywilnego. Gość w sposób szczególny skupił się na pojmowaniu instytucji własności oraz jej aksjologii.

Od rozważań Doktora płynnie przeszliśmy do ożywionej dyskusji, uaktywnili się przede wszystkim obecni na spotkaniu pracownicy naukowi. Liczne dygresje dotyczące filozofii i historii doktryn prawnych pokazały, jak obszerna to materia, dały nam szeroką bazę komparatystyczną, oraz zaowocowały postulatami zacieśnienia współpracy z dr Szymańcem w ramach prac Koła.

Gość poruszył tematykę bez wątpienia skomplikowaną, lecz z całą pewnością jego przemyślenia i dogłębna analiza zagadnienia stanowiły ogromną wartość dla wszystkich obecnych na nim studentów.

Alicja Limburska

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej