PRAWO PRYWATNE

Szczoteczka do zębów jako początek wspólnego majątku: življenjska skupnost moškega w ženske , czyli słoweńska regulacja związków pozamałżeńskich/ Toothbrush as the beginning of common property: življenjska skupnost moškega in ženske, ie Slovenian regulations of extramarital unions

Słowenia to kraj leżący w samym sercu Europy. Nie ulega wątpliwości, że słoweński system prawny stanowi część europejskiej rodziny, jednak ma też swoje specyficzne i bardzo ciekawe instytucje. Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza dużą swobodę w...

Wizerunek w sieci

Dla żyjących w dobie zawrotnego tempa rozwoju technologicznego hasła ochrony danych osobowych, poszanowania prywatności, czy też wizerunku brzmią znajomo. Jednak w obliczu nieustającego przepływu informacji i wciąż rodzących się nowych możliwości współpracy...

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej