Zapraszamy na kolejną już edycję wydziałowych eliminacji konkursu z prawa rzymskiego. Eliminacje składają się z dwóch etapów. Pierwszy polega na rozwiązaniu testu. 10-15 osób z najlepszymi wynikami zostanie dopuszczonych do ustnego etapu konkursu, na którym to odpowiadać będą przed komisją złożoną z pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego. Drugi etap spełniać będzie rolę przedterminu, osobom do niego zakwalifikowanym zostaną zaproponowane oceny z egzaminu, natomiast ścisła czołówka (3-4 osoby) dostanie kwalifikację na etap krajowy, gdzie z dumą będzie  reprezentować nasz Wydział w potyczkach z innymi, nie tylko polskimi, ośrodkami akademickimi.

Tegoroczna, V edycja konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” będzie po raz pierwszy wydarzeniem międzynarodowym.

Ogólnopolski finał będzie miał miejsce w Krakowie we wtorek, 3 czerwca 2014 roku.

Na etap wydziałowy obowiązują lektury wyróżnione w programie przedmiotu, na etap krajowy zaś:

a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 1, Warszawa 2009 lub wyd. 2, Warszawa 2014;

b) W. Dajczak, Błędy poznawcze a tęsknota za użytecznością nauki prawa rzymskiego, Forum Prawnicze 3(17)/2013, s. 9-20 (dostępny nieodpłatnie na www.forumprawnicze.eu);

c) F. Longchamps de Bérier, Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego, Forum Prawnicze 5(19)/2013, s. 6-16 (dostępny nieodpłatnie na www.forumprawnicze.eu).

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej