W dniu 25 marca 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii odbyło się spotkanie z Panem Prezesem Stanisławem Gebhardtem. Spotkanie zostało zatytułowane: „O udziale chrześcijańskiej demokracji w tworzeniu Unii Europejskiej”. Głównym wydarzeniem była prelekcja gościa na temat historii integracji europejskiej oraz roli chrześcijańsko-demokratycznych formacji w kształtowaniu Wspólnot, a następnie – Unii.

Stanisław Gebhardt – polski polityk, ekonomista. Członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej, więzień obozu Gross Rosen i Mauthausen. Absolwent Polish University College i Sorbony. Od 1946 r. działacz Stronnictwa Pracy, członek Prezydium SP i ostatniego Komitetu Wykonawczego na Uchodźstwie do 1989 r. W latach 1954-1985 brał czynny udział w działalności i współtworzeniu wielu organizacji społecznych i kulturalnych na uchodźstwie. Współorganizator Zjednoczenia Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej na Uchodźstwie, sekretarz generalny Międzynarodowej Unii Młodych Chrześcijańskich Demokratów (1962-1968), dyrektor generalny Międzynarodowej Fundacji Solidarności (1963-1972). Sekretarz Światowej Unii Partii Chrześcijańsko-Demokratycznych (1970-1973), wiceprezes Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii Europy Środkowej (1990-1995), wiceprezes Światowej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (1991-1995). Wiceprezes Klubu Atlantyckiego (1992-1999), członek, założyciel i prezes Fundacji Obdudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego (1990). Współpracował przy przygotowaniu projektów przemysłowych prywatno-państwowych w Ameryce Łacińskiego i Afryce. Współorganizował i zdobywał środki finansowe na akcje stypendialne, dokształcenia zawodowego i na udział w seminariach i konferencjach instytucji międzynarodowych dla Polaków w kraju. Wielokrotnie odznaczany, w 1998 r. porzucił działalność partyjno-polityczną na rzecz pracy społecznej.

Pan Stanisław Gebhardt wyczerpująco przedstawił proces integracji europejskiej widziany z perspektywy działalności chrześcijańskiej demokracji. Zagadnienie omówione zostało pod kątem politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Gość podkreślił ogromną rolę chrześcijańskich demokratów w tworzeniu projektu zwanego dziś Unią Europejską. W ramach odpowiedzi na pytania Pan Stanisław Gebhardt przytaczał wiele wątków ze swoich podróży po świecie, czym niezmiernie zaciekawił zgromadzonych.

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej