Na czwartkowym spotkaniu mieliśmy zaszczyt gościć mecenasa Macieja Jareckiego – radcę prawnego, magistra prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako najmłodszy członek Samorządu Radców Prawnych, nasz Gość przedstawił nam sam schemat funkcjonowania tej instytucji – podział na okręgowe izby oraz sposób wybierania do nich delegatów, który w pewnym stopniu przypomina system elektorski w Stanach Zjednoczonych. Przybliżył nam również , jak stało się, iż został jednym z jego członków oraz jakie są cele jego kandydatury i plany na przyszłą działalność. Jego zdaniem wraz ze wzrastająca liczbą osób, które kończą aplikację radcowską, wzrastają również siły młodszego pokolenia, część jego rówieśników jednak postrzega samorząd jako instytucje wyzysku, nie dostrzegając korzyści, które w sobie niesie.

Kolejna część prelekcji dotyczyła umiejętności, które musi posiadać prawnik, które jednak na etapach prawniczej edukacji są w dużej mierze pomijane. Mowa tu m.in. o umiejętnościach miękkich, a także o sztuce przemawiania i argumentowania.Ich brak  przejawia się niestety w późniejszych latach w smętnych mowach sądowych. Nie są one jednak atutami jedynie na salach rozpraw, ale również w codziennym życiu, także w sytuacjach tak prozaicznych jak rozmowa z szefem o podwyżkę.

Było to wstępem do rozważań dotyczących konkursów krasomówczych takich jak ten organizowany przez ELSE, ale także o tym, którego organizatorem jest mecenas Jarecki – konkursie krasomówczym aplikantów radcowskich. Głównym argumentem przemawiającym za tego typu aktywnościami w toku nauczania jest szkolenie się w planowaniu własnych wypowiedzi, zakreślaniu ich zakresu, które w późniejszej pracy radcy prawnego czy adwokata odgrywają niemałą rolę.

Nasz Gość jednocześnie podkreślał, iż zawód prawnika w dzisiejszych realiach wiąże się przede wszystkim z pisaniem, ale sztuka retoryki poszerza możliwości każdego praktyka. Zaznaczył również, iż najważniejsze w tworzeniu tekstu jest odpowiednie jego zaplanowanie oraz dokładnie określenie, co chcemy powiedzieć. Właśnie dzięki temu tekst pisany stanie się efektywnym narzędziem
Konkurs Krasomówczy Aplikantów Radców Prawnych odbędzie się 30 listopada (środa) od 9:30 do 14:00. W jury zasiądą nie tylko prawnicy, ale także specjaliści z innych dziedzin – profesor Miodek, aktorzy. Częścią samego konkursu będą także warsztaty aktorskie prowadzone przez aktora wrocławskiego Capitolu.

15068909_663876930439052_5540179983831135375_o

Mecenas Jarecki mówił także o samych wrażeniach z aplikacji, starał się obiektywnie przedstawić zarówno pozytywne i negatywne aspekty – pomimo trudności samego egzaminu radcowskiego oraz ilości czasu i wysiłku, który trzeba w nią włożyć, daje ona nieporównywalny zakres wiedzy, który pozwala na kompleksowe świadczenie usług prawniczych. Wielkim plusem jest także poziom i dobór wykładowców- są to przede wszystkim sędziowie, zajmujący wysokie stanowiska, tworzący lokalną linie orzeczniczą. Mowa tu jednak o dużych izbach, dlatego błędem jest „uciekanie” do mniejszych ośrodków w pogoni za mitem łatwiejszego egzaminu, gdzie możliwości finansowe obniżają poziom świadczonej edukacji.

Mecenas Jarecki nie ukrywał, iż system aplikacji potrzebuje reform, wiele z nich jest jednak możliwych do zmiany jedynie na poziomie krajowym , jak na razie ma on w planach postulowanie zmian w obrębie okręgu.

Dyskusja odbyła się także na temat planów na przyszłość osób obecnych, dzięki możliwości wymiany zdań i odpowiedzi na pytania, mogliśmy dowiedzieć się o perspektywach, które może obrać absolwent prawa, co stało się punktem wyjścia dla rozmowy o różnicach między zawodami adwokata i radcy prawnego oraz o perspektywie ich połączenia – Mecenas Jarecki zdecydowanie odrzucił taką możliwość zarówno ze względów pragmatycznych m.in. problemów z obsadzeniem najwyższych stanowisk, jak i związanych z dysproporcją ilości radców do adwokatów.

Różnice w kompetencjach obu zawodów zatarły się bowiem całkowicie, pozostały jedynie kosmetyczne odmienności wynikające z ich historii- początkowe ograniczenie działalności radców prawnych jedynie w obrębie przedsiębiorstw powoduje do dziś ich dominację w prawie gospodarczym, natomiast fakt, iż dopiero ostatnio uzyskali dostęp do spraw karnych przejawia się w większej ilości zielonych tog na rozprawach w Izbie Karnej.

Dziękujemy mecenasowi Jareckiemu za ciekawy wykład i zapraszamy na kolejne spotkania Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej.

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej