Przegląd EKP

Lista recenzentów

Recenzenci wewnętrzni:
Dr hab. Prof. Nadzw. UWr Rafał Wojciechowski (Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej)

Dr Mateusz Szymura (Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej)

Dr Przemysław Pest (Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej)

Lista recenzentów za rok 2018:
Dr Arkadiusz Bieliński (Uniwersytet w Białymstoku); Dr Grzegorz Blicharz (Uniwersytet Jagielloński); Dr Joanna Błeszyńska-Wysocka (Uniwerystet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); Dr Julia Chlebny (Uniwerystet Łódzki); Dr Jarosław Czaja (Uniwerystet Ekonomiczny we Wrocławiu); Dr Paweł Czarnecki (Uniwerystet Jagielloński); Dr Maciej Etel (Uniwersytet w Białymstoku); Dr Zuzanna Gądzik (Katolicki Uniwersytet Lubelski); Dr Julia Kapelańska-Pręgowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); Maria Karcz-Kaczmarek (Uniweryset Łódzki); Dr Wojciech Kilarski (Uniwersytet Wrocławski); Dr Ewa Kozerska (Uniwersytet Opolski); Dr Paweł Majka (Uniwerystet Rzeszowski); Dr hab. Prof. UWr Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski); Dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Dr Tomasz Nowak (Uniwerystet Łódzki); Dr Krzysztof Nowicki (Uniwersytet Wrocławski); Dr Magdalena Rutkowska-Sowa (Uniwerstet w Białymstoku); Dr Piotr Sadowski (Uniwersytet Opolski); Dr Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski); Dr Paweł Szczęśniak (Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej); Dr Mateusz Szymura (Uniwersytet Wrocławski); Dr Zbigniew Wardak (Uniwerytet Łódzki); Dr hab. Wojciech Wytrążek (Katolicki Uniwersytet Lubelski); Dr Michał Zieliński (Uniwersytet Zielonogórski); Dr Krzysztof Żok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Lista recenzentów za rok 2017:
Dr Arkadiusz Bieliński (Uniwersytet w Białymstoku); Dr Grzegorz Blicharz (Uniwersytet Jagielloński); Dr Jarosław Czaja (Uniwerystet Ekonomiczny we Wrocławiu); Dr Paweł Czarnecki (Uniwerystet Jagielloński); Dr Maciej Etel (Uniwersytet w Białymstoku); Dr Zuzanna Gądzik (Katolicki Uniwersytet Lubelski); Dr Julia Kapelańska-Pręgowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Dr Wojciech Kilarski (Uniwersytet Wrocławski); Dr Ewa Kozerska (Uniwersytet Opolski);Dr hab. Grzegorz Ławnikowicz (Uniwerystet im. Marii Curie Skłodowskiej); Dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Dr Krzysztof Nowicki (Uniwersytet Wrocławski); Dr Piotr Sadowski (Uniwersytet Opolski); Dr Mateusz Szymura (Uniwersytet Wrocławski); Dr Olaf Włodkowski (Uniwersytet Zielonogórski); Dr hab. Wojciech Wytrążek (Katolicki Uniwersytet Lubelski); Dr Michał Zieliński (Uniwersytet Zielonogórski)

Lista recenzentów za rok 2016:
Prof. Dr hab. Barbara Adamiak (Uniwersytet Wrocławski); Dr Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski); Prof. dr hab. Jacek Giezek (Uniwersytet Wrocławski); Dr Sylwia Jarosz-Żukowska (Uniwersytet Wrocławski); Dr hab. prof. UWr Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski); Dr Przemysław Pest (Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej); Ks. Dr hab. Tadeusz Stanisławski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) (Dr Mateusz Szymura (Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej); Dr hab. Prof. Nadzw. UWr Rafał Wojciechowski (Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej)

Lista recenzentów za rok 2015:
Dr hab. prof. UWr Leonard Górnicki (Uniwersytet Wrocławski) ; Dr hab. Zdzisław Ilski (Politechnika Wrocławska); Dr Jacek Jędrysiak (Wojskowe Biuro Historyczne); Prof. Dr hab. Leon Kieres (Uniwersytet Wrocławski); Dr hab. prof. UWr Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski); Dr hab. prof. UWr Marcin Miemiec (Uniwersytet Wrocławski); Dr Andrzej Pasek (Uniwersytet Wrocławski); Dr hab. prof. UWr Marian Józef Ptak (Uniwersytet Wrocławski); Dr hab. prof. UWr Janusz Sawicki (Uniwersytet Wrocławski);Dr hab. prof. UWr Rafał Wojciechowski (Uniwersytet Wrocławski)

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej