Tematyka spotkania KN EKP dnia 3 marca wyraźnie odbiegała od tematyki dotychczasowych spotkań, nie zajmowaliśmy się prawem czy ekonomią, lecz sposobami i zasadami właściwego egzaminowania. Gościem, który zaznajomił nas z tym zagadnieniem był dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – Pan Wojciech Małecki.

Nasz Gość szczegółowo opisał wady i zalety powszechnie znanych i stosowanych typów zadań egzaminacyjnych, odnosząc się przy tym do naszych doświadczeń w tym zakresie – matury, egzaminów w czasie sesji, czy egzaminów wstępnych na aplikację. Porównaliśmy wrażenia z obu stron „barykady” –  z punktu widzenia egzaminującego oraz egzaminowanego oraz próbowaliśmy wspólnie zdiagnozować podstawowe problemy, z jakimi w procesie egzaminowania się borykamy.

Pan Małecki wskazał też szereg błędów, jakie – często nieświadomie – są popełniane podczas układania egzaminów. Wskazał, że nieokreślenie, jaką wiedzę lub umiejętność egzaminator chce sprawdzić oraz w jaki sposób planuje to zrobić, prowadzi do wadliwego skonstruowania zadań, które dają niemiarodajne wyniki.

Wiele kwestii nurtowało członków naszego koła, dopytywaliśmy szczegółowo o proces standaryzowania wiedzy na uczelniach – przyświecające mu idee i nadzieje z nim wiązane, o rankingi uczelni i liceów oraz o to, kiedy dostarczone przez nie informacje można uznać za wiarygodne. Wreszcie interesowała nas kwestia wykrywania niesamodzielnej pracy podczas egzaminu  i działań, jakie OKE podejmuje w obliczu tego procederu.

Spotkanie odkryło przed nami tajniki postępowania egzaminatorów,  a przez to pozwoliło na zrozumienie jakich błędów powinniśmy się wystrzegać – zarówno podczas zdawania egzaminów, jak i podczas ich tworzenia.

Karolina Cieślik

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej