Przegląd EKP

Informacje o czasopiśmie

Kolegium redakcyjne:
Marcin Jędrysiak (redaktor naczelny)
Artur Halasz (zastępca redaktora naczelnego)
Karolina Kulińska
Krystyna Rogala
Paweł Bury

Numer ISSN 2450-0666

Komitet naukowy:
Dr hab. prof. nadzw. UWr Rafał Wojciechowski (Uniwerystet Wrocławski)
Prof. Heinz Barta (Universität Innsbruck)
Dr Marek Podkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Tryb ukazywania się czasopisma: raz na pół roku

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej