W dniach od 5.03. do 7.03.2014 roku gościem Uniwersytetu Wrocławskiego był prof. Heinz Barta z Uniwersytetu w Innsbrucku. Prof. Barta zajmuje się na co dzień prawem cywilnym, uważa jednak, że podstawą dla każdego praktyka prawa i warunkiem koniecznym lepszego zrozumienia obecnych mechanizmów prawnych, jest poznanie historii prawa i genezy współczesnych instytucji. 14 lat temu, na prośbę przyjaciela, prof. Rudolfa Palme, przygotował kilkunastostronicowy wykład na temat korzeni współczesnej Europy w prawie greckim.

Ten epizod zapoczątkował wieloletnią przygodę prof. Barty z historią prawa w antycznej Grecji i czasach dawnego Orientu. Wynikiem tego jest powstanie sześciotomowego dzieła „Greca Non Leguntur? O korzeniach europejskiego prawa w antycznej Grecji.” Cztery tomy tej pracy zostały już opublikowane, dwa kolejne są w druku.

Prof. Barta rozpoczął swoją pracę od postawienia tezy, że korzenie europejskiego myślenia o prawie muszą sięgać dalej niż – jak to zwykło się przyjmować – starożytnego Rzymu. Podczas swoich badań zauważył, że nie chodzi tutaj tylko o nic nieznaczące niuanse, tylko ważne i zasadnicze kwestie rozwoju prawa.

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej