Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

 

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

  1. Tworzenie wspólnoty, zainteresowanej współczesnym kształtem europejskiej kultury prawnej, jej zmianami i zagrożeniami.

  2. Realizacja projektów naukowych.

  3. Działalność wydawnicza i informacyjna.

  4. Organizacja seminariów z udziałem postaci nauki, polityki, biznesu.

  5. Organizacja konferencji naukowych.

  6. Budzenie i zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

  7. Prowadzenie dyskusji o społecznych, gospodarczych i kulturalnych aspektach prawa.

  8. Prowadzenie dyskusji prawno historycznej i prawno porównawczej.