Fundacja

Zarząd

1. Elżbieta Kocowska-SiekierkaPrezes Zarządu

2. Witold MałeckiWiceprezes Zarządu

3. Piotr Bodura

4. Jędrzej Jachira

5. Aleksandra Rzepa-Balderas

6. Mateusz Szymura

7. Dorota Wieczorkowska.

Misja Fundacji

Działamy na rzecz prawa w Europie i Europy w prawie.

Prawo. Wydawałoby się, że wiemy czym jest. A jednak niezwykle złożona współczesność przywołuje na jego temat rozmaite skojarzenia. Wśród tych najczęściej występujących uwidacznia się prawo jako wyraz woli ustawodawcy, efekt polityki, środek ochrony osób i wartości. Jawi się ono jako idea porządkująca stosunki społeczne oraz instrument ich kształtowania zarazem.

Najnowsze przemiany w rzeczywistości prawnej sprawiają, że obraz prawa ulega dalszemu rozwojowi. Wobec nasilającej się aktywności ustawodawców, regulujących w sposób drobiazgowy nowe dziedziny życia, wobec pojawiającej się w orzecznictwie schematyczności, trudno odrzucić opinie głoszące, że stanowienie i stosowanie norm prawnych uległo (i ulega nadal) wyraźnej technicyzacji.

Naszym celem jest przedstawienie prawa jako elementu kultury. Kultury rozumianej jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Dla nas prawo to coś więcej niż precyzyjny instrument socjotechniczny, coraz bardziej niezrozumiały dla przeciętnego człowieka. Stanowi ono bowiem efekt trwającej tysiące lat ewolucji.

Jego dzisiejszy kształt jest wynikiem działania niezliczonej rzeszy ludzi reagujących na społeczne, gospodarcze i kulturowe potrzeby. Obraz prawa w ogromnym stopniu zdeterminowały rozmaite, często odmienne lub nawet sprzeczne koncepcje. Prawo jako część kultury nigdy nie stanowiło wartości izolowanej. O prawie pisali filozofowie, politycy, kupcy, poeci. Dziś pisać zamierzamy również my.

Europa. Dla nas to bogactwo idei, które należy powiększać. Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej zrzesza pasjonatów, którzy za swoją misję uznali zbliżenie świata prawniczego do społeczeństwa i kultury. Niezbędna przy tym okazuje się interdyscyplinarność, jako metoda pozwalająca ujmować problemy całościowo. Historia, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, sztuka to obiektywy, przez które staramy się spojrzeć na zagadnienia prawne.

Interesuje nas przestrzeń i czas w jakich funkcjonują systemy prawne Europy. Szukamy mostów łączących antyczne dzieła jurystów rzymskich z dorobkiem średniowiecznego ius commune, nowożytnymi kodyfikacjami oraz prawem, którego doświadczamy dziś. Wreszcie, próbujemy porównywać rozwiązania przyjmowane w krajach europejskich oraz pozaeuropejskich, które zechciały dorobek Europy uwzględnić.

Uważamy za niezmiernie ważne społeczne postrzeganie prawa, a także jego faktyczny wpływ na stosunki międzyludzkie. Naszym zadaniem jest uprzystępnianie prawa szerszemu gronu, w szczególności osobom dotychczas zniechęconym jego technicznym obrazem. Inicjatywa skierowana jest nie tylko do prawników i adeptów prawa, lecz również do zwykłych ludzi. Ludzi, których interesuje to, jak prawo wygląda w życiu i jak życie wygląda w prawie. W Dolnośląskiem, w Polsce, w Europie. Wczoraj, dziś i jutro.

Cele

1. Tworzenie wspólnoty, zainteresowanej współczesnym kształtem europejskiej kultury prawnej, jej zmianami i zagrożeniami.
2. Realizacja projektów naukowych.
3. Działalność wydawnicza i informacyjna.
4. Organizacja seminariów z udziałem postaci nauki, polityki, biznesu.
5. Organizacja konferencji naukowych.
6. Budzenie i zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
7. Prowadzenie dyskusji o społecznych, gospodarczych i kulturalnych aspektach prawa.
8. Prowadzenie dyskusji prawno historycznej i prawno porównawczej.

Wolontariusze

Zapraszamy serdecznie do współpracy z nami na zasadzie wolontariatu.

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej