Ukraina jako państwo federalne. O projekcie Ustawy Zasadniczej Niezależnej Ukrainy- Związku Ludu Ukraińskiego autorstwa Mykoły Michnowskiego./ Ukraine as a federal state- not such a new idea. Mykola Mikhnovsky’s Project of the Federation of the ukrainian people.

Pokłosiem ostatniego kryzysu na Ukrainie jest niezwykle popularna w Rosji oraz kręgach nastawionych prorosyjsko, idea przekształcenia Ukrainy w państwo federalne. Ignorując kontekst polityczny związany z tym pomysłem, należy zauważyć, iż Ukraina jest (i co ważne-...
Zarys historii krymskiej państwowości. Część II: Od 1918 roku do czasów współczesnych. Jak Krym stał się ukraiński.

Zarys historii krymskiej państwowości. Część II: Od 1918 roku do czasów współczesnych. Jak Krym stał się ukraiński.

Jak Krym mógł stać się ukraiński już w 1918 roku Sytuacja na Krymie nie umknęła także uwadze Ukraińców. Półwysep nie był uznawany za część ukraińskiego terytorium etnicznego, a więc zgodnie z etniczną koncepcją i filozofią narodu uznawaną przez Ukraińców (oraz III...
Zarys historii krymskiej państwowości. Część I: Od XVIII wieku do 1918 roku.  Jak Krym stał się rosyjski.

Zarys historii krymskiej państwowości. Część I: Od XVIII wieku do 1918 roku. Jak Krym stał się rosyjski.

Trwający obecnie konflikt skupiony wokół półwyspu krymskiego ma głębsze źródła niż stale przytaczane w mediach przekazanie Krymu Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w 1956 roku. Wielokrotnie przywoływane przez Rosjan słowa: ,,kto nie żałuje Krymu, ten...

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej