Zarys historii krymskiej państwowości. Część I: Od XVIII wieku do 1918 roku.  Jak Krym stał się rosyjski.

Zarys historii krymskiej państwowości. Część I: Od XVIII wieku do 1918 roku. Jak Krym stał się rosyjski.

Trwający obecnie konflikt skupiony wokół półwyspu krymskiego ma głębsze źródła niż stale przytaczane w mediach przekazanie Krymu Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w 1956 roku. Wielokrotnie przywoływane przez Rosjan słowa: ,,kto nie żałuje Krymu, ten...

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej