Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej nr 6

Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej nr 6

Zapraszamy do lektury nr 6 Czasopisma

Przegląd EKP 6(2018)

Redakcja Przeglądu Europejskiej Kultury Prawnej pragnie ogłosić nabór tekstów do numeru 8 czasopisma. Periodyk skierowany jest dla studentów, doktorantów oraz absolwentów, którzy nie uzyskali tytułu doktora.

Teksty mogą dotyczyć dowolnej tematyki związanej z europejską kulturą prawną. Numer 8 nie ma tematu przewodniego.
Akceptowane teksty mogą dotyczyć zarówno nauk prawych, jak i społecznych oraz historycznych.

Czasopismo nie zostało jeszcze wpisane na listę czasopism punktowanych
.
Prace należy przesyłać w terminie do 31 października 2018 r. na adres ekp.przeglad@gmail.com . Na ten adres mailowy prosimy też kierować wszystkie pytania.

Każdy tekst prosimy dostosować do instrukcji redakcyjnej zawartej na stronie:
https://elc4u.org/…/wymogi-redakcyjn…/instrukcja-redakcyjna/
Ponadto do każdej pracy należy dołączyć:
1. Streszczenie po polsku i po angielsku w objętości 200-300 wyrazów;
2. Tytuł po angielsku
3. Notę o autorze
4. Skan oświadczenia z niniejszej strony: https://elc4u.org/…/wymogi-redakcyjne-2/zapora-ghostwriting/
Prosimy o niedołączanie recenzji zdobytej we własnym zakresie. Nie jest konieczne dołączanie bibliografii, jednak redakcja zastrzega sobie prawo do zapytania autora o źródła, z których korzystał.
Mile widziane są teksty w języku angielskim oraz prace studentów z uczelni zagranicznych.

Więcej informacji na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/PrzegladEKP/?fref=ts
Poprzednie numery dostępne są na stronie: https://pl.scribd.com/…/Przeglad-Europejskiej-Kultury-Prawn…
Linka do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1940935825981586/
Pozdrawiam,
Marcin Jędrysiak
Redaktor Naczelny

Pozostaw komentarz