Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

Umowa powiernicza – specyfika, rodzaje, forma i zastosowanie

Umowa powiernicza – specyfika, rodzaje, forma i zastosowanie

Umowa powiernicza generalnie polega na zobowiązaniu się powiernika do świadczenia usług, dotyczących realizacji określonych interesów powierzającego, który w tym celu dokonuje na jego rzecz przysporzenia. Jest to przykład tak zwanej umowy nienazwanej, która swoją istotą przypomina umowę zlecenia. Do takowych, które nie są uregulowane konkretnymi przepisami, stosuje się art. 750 KC, o następującym brzmieniu: Do… Czytaj więcej

B Corporation – spółka z sumieniem

B Corporation – spółka z sumieniem

Od wielu lat działania międzynarodowych korporacji spotykają się z głośną krytyka. Są one związane m.in. z wyzyskiem pracowników wytwarzających ich produkty w krajach trzeciego świata oraz gigantycznymi dysproporcjami pomiędzy zarobkami szeregowego pracownika a CEO firmy. W czasach gdy zysk spółki oraz powiązany z nim kurs akcji na giełdzie wydają się być wyłącznymi wyznacznikami jej sukcesu… Czytaj więcej

Z dziejów europejskiej kultury prawnej. Kodeks Napoleona

Z dziejów europejskiej kultury prawnej. Kodeks Napoleona

Pojęcie europejskiej kultury prawnej utożsamiane jest często z kulturą prawną Zachodu. W ten sposób w świadomości społecznej ukształtowany został pogląd, że kultura prawna Europy to swoista całość składająca się ze starożytnej kultury greckiej, rzymskiej i judeochrześcijańskiej. Jakie są źródła europejskiej kultury prawnej? Mówi się, że największy wpływ na jej ukształtowanie wywarły przede wszystkim: prawo zwyczajowe,… Czytaj więcej

Skorupka jajka a odpowiedzialność deliktowa w systemach common law

Skorupka jajka a odpowiedzialność deliktowa w systemach common law

Pomiędzy dwoma mężczyznami dochodzi do kłótni w restauracji. Jeden z nich opuszcza lokal, jednak za chwilę zostaje dogoniony przez drugiego, który uderza go w głowę. Poszkodowany ginie na miejscu, mimo że uderzenie nie było silne. W trakcie sekcji zwłok okazuje się, że choć poszkodowany wyglądał zupełnie normalnie, to jego czaszka była niezwykle cienka. Jak skorupka… Czytaj więcej

Szczoteczka do zębów jako początek wspólnego majątku: življenjska skupnost moškega w ženske , czyli słoweńska regulacja związków pozamałżeńskich/ Toothbrush as the beginning of common property: življenjska skupnost moškega in ženske, ie Slovenian regulations of extramarital unions

Słowenia to kraj leżący w samym sercu Europy. Nie ulega wątpliwości, że słoweński system prawny stanowi część europejskiej rodziny, jednak ma też swoje specyficzne i bardzo ciekawe instytucje. Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza dużą swobodę w kształtowaniu majątkowego ustroju małżeńskiego pozwalając małżonkom, a nawet parom przed ślubem, na zorganizowanie swoich stosunków finansowych po zawarciu… Czytaj więcej

Boska sankcja a spadkobranie. Żydzi bez testamentu?

Fundamentalnym problemem w prawie spadkowym jest kwestia pogodzenia dwóch konkurencyjnych zasad- swobody testowania i solidarności rodzinnej. Pierwsza z nich jest emanacją możności dysponowania swoim majątkiem ze skutkiem pośmiertnym, druga natomiast wyraża postulat ochrony interesów najbliższych zmarłego. Prawo żydowskie jest jednym z wielu porządków, w których konflikt wspomnianych wartości zaistniał.  To jednak, co odróżnia mojżeszowe spadkobranie… Czytaj więcej

Wizerunek w sieci

Wizerunek w sieci

Dla żyjących w dobie zawrotnego tempa rozwoju technologicznego hasła ochrony danych osobowych, poszanowania prywatności, czy też wizerunku brzmią znajomo. Jednak w obliczu nieustającego przepływu informacji i wciąż rodzących się nowych możliwości współpracy z maszyną, członkowie społeczności internetowej zdają się tracić rozeznanie w tym, co rzeczywiście kryje się pod wymienionymi pojęciami i nie zawsze odpowiednio korzystają ze swoich praw,… Czytaj więcej

Skuteczność prawna umów zawieranych online w amerykańskim common law/ The enforceability of on-line contracts in US common law

Skuteczność prawna umów zawieranych online w amerykańskim common law/ The enforceability of on-line contracts in US common law

W niniejszym artykule zostaną podjęte rozważania różnych istotnych kwestii związanych ze skutecznością prawną umów zawieranych on line, które pojawiły się w ostatnim czasie. Wraz z nadejściem Internetu oraz rozwojem aktywności handlowej prowadzonej za pośrednictwem tego medium, stała się  ważna  analiza kwestii, w jaki sposób, jeśli w ogóle uświęcone tradycją zasady rządzące zawieraniem umów uległy zmianie… Czytaj więcej

Ja wymyślam, wy chronicie, wkrótce wszyscy się bogacimy. Korzenie prawa patentowego

Ja wymyślam, wy chronicie, wkrótce wszyscy się bogacimy. Korzenie prawa patentowego

Słowo „patent” wywodzi się od łacińskiego „litterae patentes”, co oznacza otwarte listy. Te średniowieczne noty zawierały przywileje nadane przez władcę, stanowiły dowód wyłącznego (a więc dyskryminującego resztę osób) uprawnienia do czegoś. Obecnie, postulat równości wszystkich ludzi w obliczu prawa udaremnia istnienie przywilejów. Pewien wyjątek czyni się jednak dla wynalazców, ponieważ ich pomysły przyczyniają się do… Czytaj więcej

„Ustawa dla życia, prawo inspirowane życiem”. Czeski kodeks cywilny w epoce dekodyfikacji. Wprowadzenie

„Ustawa dla życia, prawo inspirowane życiem”. Czeski kodeks cywilny w epoce dekodyfikacji. Wprowadzenie

W styczniu bieżącego roku, kiedy polscy koledzy debatowali w Krakowie nad kryzysem scentralizowanego modelu prawa, czeskie środowisko akademickie trącało się kieliszkami od szampana, świętując historyczny sukces działań prawotwórczych znacznie modyfikujących gałąź prawa prywatnego. Dzieło które współtworzyli przez kilkanaście lat, nowoczesny kodeks cywilny, weszło w życie z dniem narodzin kolejnego, 2014 roku, w towarzystwie dwóch innych,… Czytaj więcej