Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

HISTORIA I TEORIA PRAWA

Co pozostało z epoki realnego socjalizmu w polskiej kulturze prawnej?

Co pozostało z epoki realnego socjalizmu w polskiej kulturze prawnej?

Bezpośrednio po upadku „realnego socjalizmu” w Europie niemiecki komparatysta Hein Kötz obwieścił, że socjalistyczna tradycja prawna „umarła i została pochowana”. W związku z tym w trzecim wydaniu swojej pracy Introduction to Comparative Law usunął on dotychczasowe rozdziały poświęcone „socjalistycznej rodzinie prawnej”, nie pisząc jednak nic w zamian. Jak zauważył czeski badacz kultury prawnej i sędzia… Czytaj więcej

Z dziejów europejskiej kultury prawnej. Kodeks Napoleona

Z dziejów europejskiej kultury prawnej. Kodeks Napoleona

Pojęcie europejskiej kultury prawnej utożsamiane jest często z kulturą prawną Zachodu. W ten sposób w świadomości społecznej ukształtowany został pogląd, że kultura prawna Europy to swoista całość składająca się ze starożytnej kultury greckiej, rzymskiej i judeochrześcijańskiej. Jakie są źródła europejskiej kultury prawnej? Mówi się, że największy wpływ na jej ukształtowanie wywarły przede wszystkim: prawo zwyczajowe,… Czytaj więcej

W temacie monarchii

W temacie monarchii

Ostatnie wydarzenia w Hiszpanii, jak również zapowiadane na wrzesień referendum w Szkocji, nie wspominając już o mającym miejsce kilka lat temu przeobrażeniu ustrojowym Nepalu, ponownie stawiają w centrum zainteresowania będącą przedmiotem badań prawa konstytucyjnego kwestię: monarchia a republika. W tych dyskusjach jest zawsze spora szansa, że prędzej czy później sprowadzi się to do pytania: ma… Czytaj więcej

Czy w Unii Europejskiej monarchia ma jeszcze przyszłość? Przykład Hiszpanii

Czy w Unii Europejskiej monarchia ma jeszcze przyszłość? Przykład Hiszpanii

Czy współczesne monarchie europejskie są rzeczywiście monarchiami, a może to tylko „ukoronowane demokracje”? Formalnie rzecz biorąc, połowa obecnych państw członkowskich to królestwa lub księstwa, a najczęściej spotykanym obecnie modelem władcy, jest model władcy ograniczonego. Ciekawa w świetle ostatnich wydarzeń wydaje się sytuacja Hiszpanii. Historia monarchii hiszpańskiej sięga 1516 r., kiedy to Carlos V Habsburg został… Czytaj więcej

Pomnik historii – patriotyczna wizytówka? Czy realna forma ochrony najbardziej wartościowych zabytków?

Pomnik historii – patriotyczna wizytówka? Czy realna forma ochrony najbardziej wartościowych zabytków?

Zachowanie zabytków w dobrym stanie, ze względu na posiadane przez nie wartości historyczne, artystyczne, naukowe czy symboliczne, leży w interesie publicznym. Z tej przyczyny stały się materią ustanowionych przez ustawodawcę gwarancji prawnych, zapewniających przedmiotom przejawiającym wymienione właściwości ochronę państwa, poprzez nadanie im statusu zabytku i powołanie organów do których kompetencji należy dbanie o ich należyte… Czytaj więcej

Czy należy uprościć język prawny i język urzędowy? Kilka słów o tym, jak zrobili to nasi sąsiedzi

Czy należy uprościć język prawny i język urzędowy? Kilka słów o tym, jak zrobili to nasi sąsiedzi

Czy rozumiemy język aktów prawnych? Potocznie uważa się, że nie musimy, gdyż… skonstruowany został przez prawników i dla prawników. Problem pojawia się wtedy, gdy przenika do nas w dokumentach które otrzymujemy z banku, urzędu czy innych instytucji, zalewających obywatela stosem korespondencji, całkowicie nie zrozumiałej dla większości adresatów. Konsekwencją są bezmyślnie podpisane umowy kredytowe, rozczarowania ze… Czytaj więcej

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.

Doktor Mateusz Szczurek, obecny Minister Finansów RP, w swoim pierwszym wystąpieniu publicznym zapowiedział, że rozpoczyna pracę nad Kodeksem Podatkowym. Akt ten miałby zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa. Doktryna prawa podatkowego szybko zareagowała na ten pomysł. Wyrazem tego była Konferencja Naukowa pt. „Kodeks podatkowy – czy potrzebny?” – zorganizowana przez… Czytaj więcej

O spotkaniu dwóch kultur. Misje jezuickie Chiquitos

O spotkaniu dwóch kultur. Misje jezuickie Chiquitos

Na początku XVII w., w gąszczu puszczy amazońskiej powstały misje jezuickie. Co ciekawe, misje te nadal istnieją, i to w praktycznie niezmienionym od setek lat kształcie. Na terenie obecnego departamentu Santa Cruz we wschodniej Boliwii powstało dziesięć osiedli, do których Hiszpanie przesiedlali ludność tubylczą, zamieszkująca tamtejsze ziemie. Nazwano ich wdzięcznie „Chiquitos„, czyli „Malutcy”, a to… Czytaj więcej

Ukraina jako państwo federalne. O projekcie Ustawy Zasadniczej Niezależnej Ukrainy- Związku Ludu Ukraińskiego autorstwa Mykoły Michnowskiego./ Ukraine as a federal state- not such a new idea. Mykola Mikhnovsky’s Project of the Federation of the ukrainian people.

Pokłosiem ostatniego kryzysu na Ukrainie jest niezwykle popularna w Rosji oraz kręgach nastawionych prorosyjsko, idea przekształcenia Ukrainy w państwo federalne. Ignorując kontekst polityczny związany z tym pomysłem, należy zauważyć, iż Ukraina jest (i co ważne- zawsze była) krajem wielonarodowym, w którym 17% populacji deklaruje się jako Rosjanie, zaś wielu Ukraińców uważa naród ukraiński za odnogę… Czytaj więcej

Neonazim we współczesnych Niemczech – czym jest i jaka jest jego skala?

Neonazim we współczesnych Niemczech – czym jest i jaka jest jego skala?

Po zakończeniu II wojny światowej w rzeczywistości niemieckiej ostała się pewna grupa zwolenników upadłego reżimu III Rzeszy. Skupieni zazwyczaj wokół skrajnych skrzydeł istniejącej do 1952 roku Socjalistycznej Partii Rzeszy oraz Niemieckiej Partii Rzeszy (do1964) i jej kontynuatorki Narodowodemokratycznej Partii Niemiec nazywani byli starszym pokoleniem nazistów (Altnazis). W latach 70-tych ubiegłego wieku pojawiła się nowa grupa… Czytaj więcej