Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

HISTORIA I TEORIA PRAWA

Spotkanie z Profesorem  Heinz’em Bartą

Spotkanie z Profesorem Heinz’em Bartą

Chcielibyśmy z przyjemnością ogłosić, iż w nadchodzącą środę (26 października) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego będziemy gościć Prof. Heinza Barta z Uniwersytetu z Innsbrucku. Profesor jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i historii nauk antycznych. Jest autorem licznych podręczników cywilistycznych, lecz aktualnie prowadzi na swej uczelni zajęcia, mające za zadanie pogłębienie znajomości… Czytaj więcej

Rozważania o szkole historyczno-prawnej z dr Christopherem Mecke

Rozważania o szkole historyczno-prawnej z dr Christopherem Mecke

Na kolejne w tym roku spotkaniu (9 marca) KN Europejskiej Kultury Prawnej miało przyjemność gościć dr Christopha Erika Mecke z Leibniz Universitaet Hannover, który zajmująco opowiedział nam o niemieckiej szkole historyczno-prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnej nauki prawa na ziemiach polskich. W swoim wystąpieniu dr Mecke omówił główne założenia i postulaty niemieckiej szkoły historycznej. Dzięki wnikliwej… Czytaj więcej

Spotkanie 24.02.2016 r. – Poglądy Immanuela Kanta o prawie cywilnym na tle jego systemu filozoficznego

Spotkanie 24.02.2016 r. – Poglądy Immanuela Kanta o prawie cywilnym na tle jego systemu filozoficznego

Kolejnym gościem KN EKP był doktor Piotr Szymaniec, który zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się przede wszystkim na historii i ewolucji myśli polityczno-prawnej. Spotkanie, które odbyło się 25 lutego 2016 roku, dotyczyło poglądów Immanuela Kanta na prawo cywilne na tle systemu filozoficznego tego myśliciela. W swoim wystąpieniu dr Szymaniec wyjaśnił najpierw jak Kant rozumiał  pojęcie wolności. Następnie pokazał,… Czytaj więcej

100 dni litewskiego królestwa

100 dni litewskiego królestwa

Mało znany epizodem w dziejach naszego północno-wschodniego sąsiada – Litwy – jest próba utworzenia w czasie I Wojny Światowej monarchii. Nie był to jednak kolejny wyraz starań o odtworzenie wielonarodowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miało być to Królestwo Litwy, rozumianej jako państwo etnicznie litewskie. Przypomnieć należy, że w 1917 roku całe terytorium Litwy znajdowało się pod zarządem… Czytaj więcej

O prawniczym pisaniu słów kilka/ A few words about legal writing

O prawniczym pisaniu słów kilka/ A few words about legal writing

Kształcenie prawnika w Stanach Zjednoczonych wygląda zupełnie inaczej niż w systemie opierającym się na prawie pisanym, czyli w Polsce. Amerykański student prawa codziennie rozwija swoje umiejętności: logicznego myślenia, poprawnego i spójnego formułowania myśli i argumentacji. Cały system jest nastawiony na kształcenie praktyczne i rozwój konkretnych umiejętności wymaganych w pracy prawnika. Nikt nie uczy się na… Czytaj więcej

Relacja z wykładu „Ostatnie sto lat prawa spadkowego. O siatce pojęciowej prawa rzymskiego dla praktycznej historii prawa”

Relacja z wykładu „Ostatnie sto lat prawa spadkowego. O siatce pojęciowej prawa rzymskiego dla praktycznej historii prawa”

Dnia 20 października na naszym Uniwersytecie gościliśmy księdza profesora Franciszka Longchamps de Bérier.  Ks. profesor jest uznanym specjalistą z dziedziny prawa rzymskiego, kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest także członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej oraz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W… Czytaj więcej

Kąkol między pszenicą. O pluralizmie politycznym w przedwojennej Polsce słów kilka

Kąkol między pszenicą. O pluralizmie politycznym w przedwojennej Polsce słów kilka

Każde współczesne państwo demokratyczne musi zmierzyć się z pytaniem o to, w jaki sposób poradzić sobie z niebezpieczeństwem niesionym przez radykalne, antydemokratyczne ideologie, nie łamiąc przy tym podstawowej zasady pluralizmu poglądów. Głos w tej dyskusji zabrała niemal 90 lat temu grupa polskich działaczy społecznych. Byli oni związani z organizacją o nazwie Liga Obrony Praw Człowieka… Czytaj więcej

Gminy żydowskie organem władzy w dawnej Rzeczypospolitej

Do kanonu wiedzy na temat historii Żydów w dawnej Rzeczypospolitej należą stwierdzenia, że przez stulecia ludność ta – dzięki przywilejom – nie podlegała ogólnym przepisom, posiadała szeroką autonomię wewnętrzną i odseparowana była od chrześcijańskiej większości, wchodząc z nią w interakcje niemal wyłącznie w obszarze życia gospodarczego. Myliłby się jednak ten, kto odniósłby wrażenie, że historia… Czytaj więcej

Premier… Przewodniczący… Prezydent? Kilka słów o nowym stanowisku Donalda Tuska

Rada Europejska,  wywodzi się z koncepcji nieformalnych spotkań szefów państw członkowskich, opracowujących strategie polityczne dotyczące kolejnych kroków w rozszerzaniu i wzmacnianiu struktur europejskich. Odbywające się od początku lat sześćdziesiątych obrady stopniowo przybrały sformalizowany charakter ( w akcie europejskim z 1986 r. i traktacie z Maastricht z 1992 r.), lecz dopiero traktat z Lizbony uczynił z… Czytaj więcej

Co z tym Senatem?

Co z tym Senatem?

Na temat oceny funkcjonowania i ewentualnej reformy instytucji Senatu wylano już morze atramentu, a i kolejne morze już na wylanie czeka. Ten efekt porozumień z okresu początku transformacji ustrojowej od samego początku swojego istnienia stanowił przedmiot licznych kontrowersji. Wielu uznaje, iż we współczesnej rzeczywistości ustrojowej należałoby jego sposób funkcjonowania mniej lub bardziej zmodyfikować, inni –… Czytaj więcej