Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

Category Archives: WYDARZENIA

Kategoria dla postów, które są też wydarzeniami.

Spotkanie Europejskiej Kultury Prawnej 26.11.2015 i nasz gość – Pan Krzysztof Wieczorkowski

Spotkanie Europejskiej Kultury Prawnej 26.11.2015 i nasz gość – Pan Krzysztof Wieczorkowski

Spotkanie KN EKP, które odbyło się w czwartek 26 listopada poświęcone było cechom dobrego przedsiębiorcy i dobrego pracownika oraz zagadnieniom związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Problematykę tę przybliżył nam Pan Krzysztof Wieczorkowski – przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem, aktualny Prezes firmy Sonel S.A. oraz przewodniczący Rady Nadzorczej TIM S.A.

Pan Wieczorkowski w przystępny i ciekawy sposób przedstawił nam perspektywę, której na co dzień próżno szukać w uniwersyteckim programie nauczania, mianowicie spojrzenie „od środka” poparte ogromnym doświadczeniem. Zaproszony gość przez niemal dwie godziny niestrudzenie odpowiadał na pytania członków naszego koła, odnoszące się do różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Przez – z oczywistych przyczyn, będące w kręgu naszych zainteresowań – zagadnienia prawne, sposób podejmowania decyzji biznesowych po wytyczne (zarówno gospodarcze i moralne), którymi powinien kierować się przedsiębiorca.

Długo rozmawialiśmy też o roli prawnika w firmie, którą w obecnym systemie prawnym, pełnym zawiłym przepisów, trudno pominąć. Zagadnieniem, które okazało się interesujące dla członków koła, była też strategia biznesowa – zarówno w obszarze zasobów ludzkich, jak i w obszarze planowania rozwoju firmy i jej zysków.
Pan Wieczorkowski podzielił się również swymi spostrzeżeniami na temat handlu dalekowschodniego, z naciskiem na Chiny. Zauważyliśmy ogromne różnice  w podejściu do kontrahenta oraz w stosowanych zwyczajach biznesowych między światem Zachodnim a Państwem Środka.

Spotkanie upłynęło w kameralnej i niezobowiązującej atmosferze, a doświadczenie naszego Gościa z pewnością okaże się pomocne dla wielu studentów, stawiających swe pierwsze kroki w niełatwej, acz pociągającej sferze biznesu.

Pozostaw komentarz

Finanse i bankowość islamska – dr Said Edaich gościem spotkania Europejskiej Kultury Prawnej 19.11.2015 r.

Finanse i bankowość islamska – dr Said Edaich gościem spotkania Europejskiej Kultury Prawnej 19.11.2015 r.

 

Kolejne w tym roku spotkanie KN EKP, które odbyło się w czwartek, 19 listopada poświęcone było finansom i bankowości islamskiej, a gościem, który zaznajomił nas z tym tematem był dr Said Edaich – wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Dokonał on prezentacji tematu w języku angielskim, a następnie na pytania odpowiadał już w języku polskim.

Finanse i bankowość islamska, podobnie jak inne dziedziny życia w świecie arabskim, opierają się na założeniach Szariatu. Dr Edaich przedstawił nam modelowe unormowanie stosunków finansowych, wskazując przede wszystkim na zakaz lichwy, zakaz pobierania odsetek od dokonywanych transakcji, zakaz spekulacji oraz szeroko pojęte dążenie do wyrównywania różnic społecznych i zapewnienia jednostkom dobrobytu. Co ważne, na korzyści materialne, płynące z bycia członkiem danej społeczności, zasługują tylko te jednostki, które pracują, aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dóbr i świadomie kształtują swoją sytuację ekonomiczną. Na poparcie swoich słów dr Edaich cytował poszczególne wersy Koranu, tłumacząc je dla słuchaczy z języka oryginalnego.

Klarowne zasady, na których oparte są finanse islamskie, mają zapewnić transparentność całego systemu oraz jego stabilność i rzetelność – cechy ważne zarówno dla osób już uczestniczących w tym obrocie, jak i dla nowych, potencjalnych inwestorów. Z tych cech , dr Edaich wywodził atrakcyjność systemu islamskiego dla państw zachodnich oraz jego galopujący rozwój w ostatnich latach. Systemu, który – co warte zaznaczenia – nie uległ ostatniemu kryzysowi finansowemu w takim stopniu, w jakim uległy mu zachodnie gospodarki.

Dr Said z przyjemnością odpowiadał na zadawane pytania. Wdał się ze słuchaczami w rozważania na temat wartości w ekonomii, spekulacji, istoty banków i funkcjonowania spółek. Odniósł się też do roli kobiety w biznesie świata islamskiego oraz pokrótce nawiązał do zamachów we Francji.

Całe to spotkanie trwało ponad dwie godziny, podczas których jego uczestnicy zapoznali się z kolejnym pomysłem na rozwiązanie problematycznej kwestii banków i stosunków ekonomicznych, a także zapoznali się bliżej ze specyfiką myśli islamskiej, tak różną przecież od europejskiej.

Pozostaw komentarz

Wykład Dr. Tiny de Vries z Institut für Ostrecht w Ratyzbonie

Wykład Dr. Tiny de Vries z Institut für Ostrecht w Ratyzbonie

 

W imieniu studentów Koła Naukowego Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych

oraz

Europejskiej Kultury Prawnej

zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykłady, które wygłosi Dr. Tina de Vries z Institut für Ostrecht w Ratyzbonie.

poniedziałek: 30.11.2015, godz. 18.30, sala 101C

„Lex Mercatoria“ im deutsch-polnischen Bereich”

Wykład zostanie wygłoszony w języku polskim!

wtorek: 1.12.2015, godz. 17.00, sala 2.04D

„Proactive law/ flexible Vertragsgestaltung in internationalen Wirtschaftsverträgen“

Wykład w języku niemieckim bez tłumaczenia

Tina_de_Vries_wykłady_2015_PLAKAT

Pozostaw komentarz

Certyfikowane warsztaty  rozwiązywania kazusów prawniczych

Certyfikowane warsztaty rozwiązywania kazusów prawniczych

Szanowni Państwo

Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej

i

Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

mają zaszczyt zaprosić

na

certyfikowane warsztaty
z zakresu rozwiązywania kazusów prawniczych

które poprowadzi

Pan Profesor Fryderyk Zoll

Spotkanie odbędzie się w sali 3D na WPAiE UWr
11 grudnia 2015 r. (piątek)
w godzinach 13:15-16:15

Ilość miejsc ograniczona
Obowiązują zapisy

Formularz zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/1LfCsZDbhUXrUr3t3P3QKvn0tsDOHqI6h56HSAwtDSwo/viewform?c=0&w=1

warsztat

Pozostaw komentarz

Pozostaw komentarz

Nabór tekstów do Przeglądu Europejskiej Kultury Prawnej

Nabór tekstów do Przeglądu Europejskiej Kultury Prawnej

 

 

Szanowni Państwo,

Czasopismo ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” pragnie ogłosić nabór tekstów do trzeciego numeru .

Ukaże się on w czerwcu 2016 roku. ,,Przegląd” wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Do tej pory ukazał się pierwszy numer półrocznika, który można oglądać na następujących stronach:

http://elc4u.org/

https://www.scribd.com/doc/269321749/Przegl%C4%85d-Europejskiej-Kultury-Prawnej-Nr-1-2015

Czasopismo posiada numer ISSN. Każdy tekst podlega procedurze recenzyjnej, która opisana jest w instrukcji redakcyjnej dostępnej na stronie czasopisma:

http://elc4u.org/publikacje/czasopismo/przeglad-europejskiej-kultury-prawnej/

Praca może dotyczyć dowolnego tematu związanego z szeroko pojętą europejską kulturą prawną.

Tematem numeru trzeciego są błędy legislacyjne. Przyjmowane teksty muszą w jakimś stopniu odnosić się do istoty błędu legislacyjnego, przyczyn ich powstawania, skutków, sposób ich zwalczania itp. Zawartość pracy musi odnosić się do tematu głównego. Przyjmowane są teksty nie tylko z zakresu nauk prawnych ale także historycznych i politycznych. Oprócz artykułów publikować można także glosy, recenzje oraz inne formy spełniające wymogi pracy naukowej.

Publikacja nie powinna przekraczać objętością 40 000 znaków (wyjątkowo możliwe jest odstępstwo od tej zasady). Czcionką stosowaną dla potrzeby czasopisma jest Times New Roman 12 z interlinią 1,5 wiersza. Tekst może zostać nadesłany jedynie przez studenta, doktoranta lub absolwenta, który nie uzyskał stopnia doktora. Nie będą przyjmowane prace, których autorami są osoby mające stopień naukowy wyższy niż stopień magistra. Teksty wraz z dołączonymi recenzjami dokonanymi przez pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego (w formie zdjęcia lub skanu) oraz oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę (dostępne na stronie internetowej), prosimy przesyłać do 6 grudnia 2015 roku. Prosimy wszystkich autorów o zapoznanie się z dołączoną instrukcją redakcyjną i rygorystyczne przestrzeganie przedstawionych tam wymogów.

Zachęcamy też do zapoznania się z poprzednim numerem czasopisma oraz pozostałymi udostępnionymi przez nas materiałami.

Redakcja zastrzega, iż prace podlegają jej ocenie pod kątem charakteru naukowego oraz oryginalności (zapora Ghostwriting). Każda praca podlega ponadto drugiej recenzji dokonywanej przez jednego z recenzentów czasopisma. Recenzja ta jest anonimowa. Redakcja może odrzucić pracę, która nie spełnia wymogów naukowych lub wymogów redakcyjnych określonych w regulaminie. Możliwe jest także ponowne skierowanie pracy do autora, celem dokonania w niej zalecanych poprawek.

Pozostaw komentarz

Portal Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej w nowej odsłonie

Portal Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej w nowej odsłonie

Szanowni Państwo,
z przyjemnością chciałabym przedstawić naszą nową stronę internetową. Mam nadzieję, że przeglądanie artykułów stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i prosimy o zamieszczanie uwag i komentarzy poniżej – postaram się odpowiedzieć na każde pytanie i uwzględnić Państwa sugestie. Zapewniam, że wciąż dostosowujemy nasz portal, by korzystanie z niego było wygodniejsze i bardziej intuicyjne. Życzę przyjemnej lektury zarówno archiwalnych jak i nowych artykułów.
Prezes Zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej
Elżbieta Kocowska-Siekierka

Pozostaw komentarz

,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej”

,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej”

Szanowni Państwo, Przedstawiamy pierwszy numer naszego czasopisma Przegląd-Europejskiej-Kultury-Prawnej-nr-1-2015. Na razie czasopismo nie posiada jeszcze numeru ISSN (wydawnictwa elektroniczne otrzymują go dopiero po publikacji), niemniej trwają pracę nad jego uzyskaniem. Gdy otrzymamy numer, natychmiast o tym powiadomimy oraz wrzucimy wersję z uzupełnionym numerem. Wszystkie artykuły zamieszczone w czasopiśmie zostały przygotowane przez studentów oraz doktorantów oraz poddane procedurze recenzyjnej. Zapraszamy do lektury”

Pozostaw komentarz

Relacja z wykładu „Ostatnie sto lat prawa spadkowego. O siatce pojęciowej prawa rzymskiego dla praktycznej historii prawa”

Relacja z wykładu „Ostatnie sto lat prawa spadkowego. O siatce pojęciowej prawa rzymskiego dla praktycznej historii prawa”

Dnia 20 października na naszym Uniwersytecie gościliśmy księdza profesora Franciszka Longchamps de Bérier.  Ks. profesor jest uznanym specjalistą z dziedziny prawa rzymskiego, kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest także członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej oraz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W ramach wizyty profesor Longchamps de Bérier wygłosił wykład na temat „Ostatnich stu lat prawa spadkowego. O siatce pojęciowej prawa rzymskiego dla praktycznej historii prawa”.  Wykład dotyczył najważniejszych kwestii związanych z kontynentalnym prawem spadkowym opartym na tradycji prawa rzymskiego oraz podkreślił niezwykle skomplikowaną sytuację całego systemu prawa cywilnego, a prawa spadkowego w szczególności, na terytorium Polski porozbiorowej. Pomimo jednak aż sześciu porządków prawnych, obowiązujących na terytoriach świeżo niepodległej II Rzeczypospolitej, dzięki użyciu siatki pojęciowej prawa rzymskiego możliwe było ujednolicenie prawa ze wszystkich rozbiorów.

IMG_9879Przez cały wykład przeplatała się idea używania prawa rzymskiego nie jako zamierzchłej ciekawostki historycznej, lub równorzędnego systemu prawnego, ale jako niewiarygodnie bogatego źródła poznania prawa. Bez wątpienia niezwykle ciekawy okazał się również wątek chińskiej kodyfikacji prawa cywilnego czerpiącej garściami z dorobku prawa rzymskiego.

Po wykładzie odbyło się seminarium naukowe  z udziałem ks. profesora Longchamps de Bériera, którego tematem były kwestie poruszone w orzeczeniu Hobby Lobby wydanym przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych.

Orzeczenie Hobby Lobby zostało poddane analizie w artykule ks. profesora, opublikowanym w czasopiśmie Forum Prawnicze. Dokładny temat artykułu brzmi: „Polityczny podział wzdłuż linii podziału religijnego? Dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych”.

Na seminarium poruszano więc kwestie religijności amerykanów i ich starań o oddzielenie religii od państwa, wpływu polityki i religii na orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, a nawet samego systemu działania tego sądu. Niewątpliwie jedną z ciekawszych kwestii poruszonych na seminarium była kwestia instytucji sumienia u osób prawnych. Z pozoru absurdalna teza nabiera nowego sensu w świetle wymienionego wyżej wyroku Hobby Lobby.

W największym skrócie chodziło o sytuacje, w której dwie firmy rodzinne, założone przez głęboko wierzących ludzi i zarządzane w całości przez nich, odmówiły płacenia ubezpieczenia na środki wczesnoporonne, gdyż jest to sprzeczne z zasadami ich wiary. Zainteresowanych tematem zapraszam do lektury artykułu.

Iwo Dzięciołowski

Pozostaw komentarz

VI Finał Międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” – UAM (1 czerwca 2015 r.)

VI Finał Międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” – UAM (1 czerwca 2015 r.)

W dniu 1 czerwca 2015 roku w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się finał VI edycji międzynarodowego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), prof. Tomasz Giaro (UW) – przewodniczący, radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Pavel Salák (Uniwersytet w Brnie, Czechy), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

W konkursowych zmaganiach udział wzięła trójka reprezentantów naszego Wydziału – Karolina Cieślik, Katarzyna Chabowska oraz Dominik Kossak. Ostatecznie drugie miejsce zajęła Karolina Cieślik, która, jako laureat, otrzymała nagrodę w postaci sześciodniowej wycieczki do Rzymu.

Serdecznie gratulujemy!

Pozostaw komentarz