Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

Category Archives: Uncategorized

Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej nr 6

Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej nr 6

Zapraszamy do lektury nr 6 Czasopisma

Przegląd EKP 6(2018)

Redakcja Przeglądu Europejskiej Kultury Prawnej pragnie ogłosić nabór tekstów do numeru 8 czasopisma. Periodyk skierowany jest dla studentów, doktorantów oraz absolwentów, którzy nie uzyskali tytułu doktora.

Teksty mogą dotyczyć dowolnej tematyki związanej z europejską kulturą prawną. Numer 8 nie ma tematu przewodniego.
Akceptowane teksty mogą dotyczyć zarówno nauk prawych, jak i społecznych oraz historycznych.

Czasopismo nie zostało jeszcze wpisane na listę czasopism punktowanych
.
Prace należy przesyłać w terminie do 31 października 2018 r. na adres ekp.przeglad@gmail.com . Na ten adres mailowy prosimy też kierować wszystkie pytania.

Każdy tekst prosimy dostosować do instrukcji redakcyjnej zawartej na stronie:
https://elc4u.org/…/wymogi-redakcyjn…/instrukcja-redakcyjna/
Ponadto do każdej pracy należy dołączyć:
1. Streszczenie po polsku i po angielsku w objętości 200-300 wyrazów;
2. Tytuł po angielsku
3. Notę o autorze
4. Skan oświadczenia z niniejszej strony: https://elc4u.org/…/wymogi-redakcyjne-2/zapora-ghostwriting/
Prosimy o niedołączanie recenzji zdobytej we własnym zakresie. Nie jest konieczne dołączanie bibliografii, jednak redakcja zastrzega sobie prawo do zapytania autora o źródła, z których korzystał.
Mile widziane są teksty w języku angielskim oraz prace studentów z uczelni zagranicznych.

Więcej informacji na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/PrzegladEKP/?fref=ts
Poprzednie numery dostępne są na stronie: https://pl.scribd.com/…/Przeglad-Europejskiej-Kultury-Prawn…
Linka do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1940935825981586/
Pozdrawiam,
Marcin Jędrysiak
Redaktor Naczelny

Pozostaw komentarz

Międzynarodowy Konkurs „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Międzynarodowy Konkurs „Prawo rzymskie a świat współczesny”

W piątek (2.06.2017) Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej miało zaszczyt współorganizować  VIII edycję Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” – inicjatywy stworzonej przez Koło Naukowe Utriusque Iuris z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wraz z każdą edycją zmienia się miejsce, gdzie odbywa się finałowy pojedynek. W tamtym roku uczestnicy zmierzyli się ze sobą w Warszawie, a w tym odwiedzili Nas na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konkurs ma na celu zwiększenie wiedzy o prawie rzymskim i jego związku ze współcześnie obowiązującymi regulacjami oraz popularyzacji znajomości historii państwa i prawa.

W tegorocznym finale udział wzięły reprezentacje z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Po raz pierwszy w konkursie wzięła udział także reprezentacja z Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczestnicy, którzy gościli we Wrocławiu, wytypowani zostali na wewnątrz-uczelnianych szczeblach konkursu, by reprezentować swoje ośrodki naukowe, po trzy osoby z każdego miasta. Sam finał składał się z trzech etapów. W pierwszym z nich uczestnicy losowali dwa pytania dotyczące ogólnej znajomości prawa rzymskiego. Ich odpowiedź decydowała o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu. Polegał on na przedstawieniu argumentacji w ramach sporu, którego podstawą był wylosowany przez pary uczestników kazus.

W stanowiących najbardziej widowiskową część konkursu – procesach, zmierzyła się czwórka najlepszych uczestników.

O wynikach i osobie zwycięzcy zadecydowała Komisja Konkursowa w składzie – prof. dr hab. Tomasz Giaro, prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, dr hab. Rafał Wojciechowski prof. nadzw. UWr., dr hab. Jacek Wiewiórski prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr Mateusz Szymura oraz dr Aleksander Grebieniow.

fot rzym

Z Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentowali nas – Angelika Sokólska, Paulina Pietkun i Dominik Dworniczak.

 

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

Pozostaw komentarz

„Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”

„Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”

Instytut Nauk Administracyjnych zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”

9-10 czerwca 2017 r.
Amfiteatr B w budynku C
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Więzienna 8/12

W Konferencji wezmą udział delegacje:
– Wszechrosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Sprawiedliwości,
– Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki,
– Uniwersytetu Masaryka w Brnie,
– Uniwersytetu Chilijskiego.

9 czerwca 2017 r. (piątek)
Panele profesorsko-doktorskie:
9:30-11:30
12:00-13:30
14:30-16:00

10 czerwca 2017 r. (sobota)
Panele studencko-doktoranckie:
10:00-11:15
11:30-12:45
13:00-14:30

Szczegółowy harmonogram konferencji

Harmonogram

Wstęp wolny. Bierny udział w konferencji zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Plakat

Pozostaw komentarz

„O chilijskim systemie prawnym” – podróż do Ameryki Łacińskiej z Marię Gabrielę Vasquez Moncayo

„O chilijskim systemie prawnym” – podróż do Ameryki Łacińskiej z Marię Gabrielę Vasquez Moncayo

W czwartek (20 kwietnia 2017 r.) w budynku B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w ramach działalności Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej odbył się wykład dotyczący tematyki, w prawdzie odległej geograficznie, ale posiadającej wiele punktów stycznych z polską sferą prawną, pod tytułem „O chilijskim systemie prawnym”.

Został przeprowadzony przez pochodzącą z Chile, prawniczkę, absolwentkę Uniwersytetu Chilijskiego i koordynatorkę projektu Warsaw Latin Convention w Chile – Marię Gabrielę Vasquez Moncayo. Maria jako polonofil, aktualnie uczy się polskiego, ale zdecydowała się na wygłoszenie wykładu w języku angielskim.

Prezentacja przedstawiona przez prelegentkę podzielona była na trzy osobne segmenty – pierwszy dotyczący podstawowych danych dotyczących Chile, kolejny zatytułowane „Relacji Chile z Polską” – występujących między naszymi krajami połączeń oraz możliwości założenia przez osoby z Polski działalności gospodarczej w Chile oraz porównanie obu systemów ze względów gospodarczych.

Chile ma dwa razy większą powierzchnie niż Polska oraz dwukrotnie mniejszą ilość mieszkańców, zaś 89 % z nich to ludność zamieszkująca ośrodki miejskie. Jest to także jedyne państwo, które leży jednocześnie na trzech różnych kontentych, z powodu wysp oddalonych od wybrzeża i części terytorium położonej na Antarktydzie. Natomiast system prawny w Chile, jako byłej kolonii hiszpańskiej, zalicza się do systemów kontynentalnych.

Po nakreśleniu tych faktów dotyczących geografii Chile, Maria zaprezentowała strukturę sądów funkcjonujących w Chile. Na ich szczycie stoi Sąd Najwyższy, będący podobnie jak w Polsce sądem kasacyjnym. Na niższym szczeblu hierarchii sądowej znajduje się siedemnaście sądów apelacyjnych. Jest ich więcej niż regionów w Chile (15), ponieważ region Santiago – stolicy Chile, będący ogromnym skupiskiem ludności , podzielono dla tego celu na mniejsze części.

Sądami o największym znaczeniu praktycznym są – Juzgados civiles – rozpatrujące sprawy cywilne. Od niedawna istnieją w Chile również sądy opiekuńcze oraz utworzony został drugi rodzaj sądów pracy.

Istnieją także mniejsze jednostki sądowe – Comunas, które funkcjonują w małych miejscowościach, gdzie ilość mieszkańców jest znikoma. Łączą one w sobie, ze względów praktycznych, różne rodzaje sądów.

W 2000 roku zreformowane zostały także sądy kryminalne. Sprawy o mniejszej wadze rozpatrywane są początkowo w Juzgados de garantia, gdzie sprawa rozpatrywana jest przez jednego sędziego. Dopiero przy poważniejszych czynach, zagrożonych większą odpowiedzialnością karną, sprawa przenoszona jest do innego sądu, gdzie rozpatrywana jest w składzie trzyosobowym, a od jego wyroku nie przysługuje już apelacja.

Maria scharakteryzowała również najważniejsze akty prawne obowiązujące w systemie cywilnym. Pierwszym z nich, i z pewnością najważniejszym, a na pewno najbardziej poważanym przez samych Chilijczyków ,jest Kodeks Cywilny, który ,jak podkreślała sama prelegentka, jest prawdziwym dziełem sztuki.

Jego twórcą jest Andreas Bello, a sam Kodeks obowiązuje już od 1 stycznia 1857 roku i był od tego czasu zreformowany 44 razy. Inspiracją do jego stworzenia była kodyfikacja napoleońska, lecz nie tylko, ponieważ zawiera on także fragmenty wzorowane na treści niemieckiego BGB. Jego podwaliny stanowi zaś prawo rzymskie.

Kolejnym ważnym aktem jest Kodeks Handlowy, posiadający równie ciekawą i długą historię. Stworzony został przez Jose Gabriel Ocampo z Argentyny, który poproszony został o jego napisanie, co zajęło mu około piętnastu lat życia, przez które podjął się badaniom prawnoporównawczym i na tej analizie oparł swoje dzieło. Wszedł on w życie dziesięć lat po kodeksie cywilnym, lecz reformowany był jedynie 15 razy.

Stojąca na szczycie hierarchii aktów prawnych Konstytucja Chile należy do aktów bardzo kontrowersyjnych z powodu sytuacji politycznej w czasie, której została uchwalona – w czasie trwającej dyktatury Pinocheta w roku 1981 roku. Po obaleniu jego rządów, podjęto się jej nowelizacji, ale nie doszło do jej uchylenia, choć kolejne władze deklarują chęć jej zmiany (również w tym roku z powodu wyborów parlamentarnych). Ważna reforma przeprowadzona została natomiast w 2005 roku, kiedy to nadano Prezydentowi uprawnienia do odwoływania Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych i zniesiono dożywotnie piastowanie urzędu senatorskiego.

Najważniejsze zmiany w prawie chilijskim, jakie ostatnio miały miejsce, to według Marii – w 2014 roku wprowadzenie nowego prawa dotyczącego wypłacalności, wzorowanego na idei amerykańskiej, która chroni spółki przed konsekwencjami bankructwa i pomaga im w odbudowie kapitału oraz reforma podatkowa, zmieniająca dotychczasową praktykę m.in. umów rządowych z inwestorami dotyczących nadmiernych i zbyt długotrwałych ulg podatkowych.

Przeprowadzona została także reforma szkolnictwa, w Chile szkoły wyższe są bowiem płatne, dlatego też potrzebne było stworzenie systemu prawnego wspomagającego młodych ludzi w opłacaniu nauki oraz związana pośrednio m.in. z polską firmą działającą na chilijskim rynku KGHM – reforma prawa pracy.

Kolejna część wykładu dot. relacji polsko- chilisjkich rozpoczęła się krótkim porównaniem obu państw. Jedną z konkluzji był fakt, w oparciu o Gini Index (Chile – 50,4 , Polska – 32), iż Polska jest państwem o mniejszych dysproporcjach majątkowych.

Głównymi ośrodkami tej współpracy są natomiast ambasady, przedstawicielstwa, stowarzyszenia t.j. Prochile – promujące Chile za granicą oraz organizacje studenckie – Warsaw Latin Convetion ( do którego należy prelegentka).

Maria przedstawiła także schemat, w jaki sposób, my jako Polacy, może w prosty sposób otworzyć oddział naszej firmy w Chile. Zaprezentowała również porównanie procesu zakładania własnej działalności według obowiązującego prawa polskiego oraz chilijskiego.

W tym zestawieniu skonfrontowana została m.in. Embresa individual de responsabildad limitada – odpowiedniczka polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Różniąca się od niej jednak tym, że jej założyciel nie odpowiada całym swoim majątkiem za jej zobowiązania.

Kolejne porównane zostały spółki akcyjne, w których główną różnicą okazał się brak wymogu minimalnego kapitału początkowego w prawie chilijskim , zestawiony z minimalnym kapitałem w wysokości 100 tysięcy złoty w Polsce.

Następnie Maria zaprezentowała nowy rodzaj spółki, który został wprowadzony w jej rodzimym kraju, a który zastąpił spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -Sociedad per acciones. Jest to jej zdaniem perfekcyjny od strony przedsiębiorcy model, który jest bardzo prosty, dostępny również dla osób fizycznych i ograniczający ponoszą odpowiedzialność, a nie wymagający żadnego minimalnego kapitału.

W dalszej części przybliżona została reforma podatkowa, która wprowadzona została w roku 2014 oraz jej konsekwencje oraz związane z nią kontrowersje.

Kończąc tą część prezentacji Maria zaprezentowała polskie firmy, które są widoczne na chilijskim rynku t.j. Inglot, Jeżyki, Ziaja, Wyborowa i KGHM.

W ostatniej części wykładu przeznaczonym na pytania od słuchaczy, poruszony został parokrotnie temat samego Kodeksu Cywilnego, tego jak „radzi sobie” z biegiem czasu, czy nie powoduje to jego nieprzystawalności do aktualnego sytuacji społecznej i gospodarczej. Maria potwierdziła, iż oczywiście da się znaleźć w nim przepisy, które brzmią dzisiaj nierealnie np. regulują status gołębia, uciekającego na posiadłość sąsiada, ale jest to dzieło na tyle precyzyjne, że wytrzymuje, z drobnymi zmianami, próbę czasu. Ostatnią reformą wprowadzoną do kodeksu była natomiast regulacja dotycząca związków osób tej samej płci.

Kolejną nurtującą słuchających kwestią dotyczącą dzieła Andreasa Belli był fakt naukowości twierdzeń o jego historii. Jest to temat interesujący z perspektywy ostatnich odkryć dotyczących Kodeksu z Luizjany, który jak dotąd sądzono, bazować miał na Code Civile. Ostatnie badania wykazały, jednak jego inspiracje wcześniejszymi jeszcze regulacjami hiszpańskimi. Maria przyznała, że to przekonanie doktryny nie wynika, jedynie z podobieństw regulacji chilijskiej do francuskiej, ale także z idei niepodległościowych, jakie przyniosła Rewolucja Francuska i rządy Napoleona do Chile, a także jako przeciwwaga w stosunku do kolonialnego historii Chile i Hiszpanii.

Dziękujemy za liczne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne wykłady organizowane przez Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej.

Facebook – https://www.facebook.com/europeanlegalculture/?ref=ts&fref=ts

Krystyna Rogala

Pozostaw komentarz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aksjologia prawa- wolność”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aksjologia prawa- wolność”

W dniach od 30.03 do 01.04. w malowniczym Stroniu Śląskim znajdującym się w powiecie kłodzkim, Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej zorganizowało Ogólnopolska Konferencje Naukową pt. „Aksjologia prawa – wolność  ”. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele Kół Naukowych z innych ośrodków uniwersyteckich – Koło Naukowe Utriusque Iuris z Uniwersytetu Warszawskiego, Bona Fides z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Merytoryczna część wyjazdu została otwarta przez opiekuna Koła Naukowego z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Mateusza Szymurę i rozpoczęła się już o 9:45 w piątek od bloku tematycznego poświęconego tematyce wolności wyznania i jej relacji z innymi swobodami i uprawnieniami jednostki. Dyskusja nastąpiła po trzech kolejno przedstawionych referatach (Krystyny Rogali, Dominiki Czapor i Aleksandry Flegel z Uniwersytetu Wrocławskiego). Najbardziej interesującym okazał się wątek dotyczący koncepcji wolnego rynku idei Johna Miltona, którą w swoim referacie na temat relacji wolności sumienia i w słowa w europejskim i amerykańskim porządku prawnym poruszyła ostatnia z prelegentek.

DSC01270DSC01292

Dr Mateusz Szymura (zdjęcie po prawej stronie)  Aleksandra Flegel (zdjęcie po lewej stronie)

Kolejny dział tematyczny dotyczył tematyki prawa cywilnego i skupił się w większości na aspekcie związanych z testowaniem. Zarówno przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Michał Przybył i Michalina Kowala, jak i przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego – Magdalena Ossowska podjęli się tej tematyki. Pierwszy z referatów pt. „Wolność testowania – źródła, przejawy i alternatywy” zakreślał tematykę o wiele szerzej, przyjmując formę porównawczą , co do wartości, które dominowały w testowaniu przy określonych ustrojach – od starożytnego Rzymu po bolszewicką Rosję. Drugi pt. „Podatek spadkowy a ograniczenia swobody testowania i prawa własności” natomiast skupił się na jednym z elementów samego testowania , jakim jest podatek spadkowy.

DSC01311Michał Przybył

Pomimo tego, że kolejny referat nie dotyczył już czynności prawnych mortis causa, pozostawał dalej w tematyce śmierci. Prezes Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej- Karolina Cieślik w swoim referacie pt. „Granice licentia poetica – między swobodą twórczości artystycznej a ochroną dóbr osobistych i pamięci osób zmarłych” nawiązała do sprawy z powództwa Alicji Kapuścińskiej przeciwko autorom biografii jej zmarłego męża – Ryszarda Kapuścińskiego.

Wystąpieniem, które wzbudziło najwięcej emocji podczas dwudniowych obrad był, z pewnością, referat Grzegorza Tracza z Uniwersytetu w Krakowie pt.” „Nie można zniewalać wierzyciela do przyjęcia tego, co nie odpowiada świadczeniu” a zasada realnego wykonania zobowiązania”, w którym postawiona została bardzo radykalna teza, postulująca kategoryczne usunięcie instytucji obowiązku przyjęcia przez wierzyciela częściowego świadczenia od dłużnika, chyba, że zagraża to jego interesowi (art. 450 KC). Wywołało to polemikę ze strony słuchaczy i rozpoczęło emocjonalną dyskusję na ten temat.  

DSC01342

Grzegorz Tracz

Po przerwie obiadowej, kiedy emocje już opadły, przyszedł czas na blok tematyczny dotyczący prawa karnego „A verbis at verbera”. Pierwszą prelegentką była przedstawicielka wrocławskiego Koła Naukowego – Ala Limburska wraz ze swoim referatem pt. „Wolność od kryminalizacji – czyli o prawie karnym jako ultima ratio”. Poruszał on problematykę wychodzenia prawodawcy na przedpola dobra prawnego i kryminalizowaniu coraz to większych i co raz to bardziej odległych od faktycznego zagrożenia czynów.

Kolejne dwa referaty przedstawione przez studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza były bliskie swą tematyką, ponieważ dotyczyły kolejno art. 212 (przestępstwo zniesławienia) i 216 Kodeksu karnego (przestępstwo znieważenia) .Tytuł referatu Piotra Kaźmierskiego „Batalia o złe słowo. Prawnokarna aksjologia granic wolności słowa względem prywatności”, nawiązywał natomiast do faktu, iż coraz to silniejsze są głosy w doktrynie o tym, iż powinno się usunąć przestępstwo zniesławienia z polskiego porządku prawnego, praktyka jego stosowania wskazuje jednak odwrotną tendencję – rośnie radykalnie z roku na rok.

DSC01368 (1)

Piotr Kaźmierski

Blok ten zakończył pierwszy dzień konferencji. Wieczorem,dzięki sprzyjającej pogodzie i życzliwości właścicieli pensjonatu Willa Akme, odbyło się ognisko z kiełbaskami.

Poranek następnego dnia rozpoczął się blokiem prawa publicznego „Salus populi suprema lex” i referatem przedstawiciela Koła Naukowego Europejska Kultura Prawna Dominika Dworniczaka pt.” Contrat social a wolność jednostki – idee J.J. Rousseau w praktyce rewolucyjnej (1793-94). Ostatnie słowa wystąpienie – pytanie „Gdze w koncepcji Jana Jakuba Rousseau jest miejsce dla jednostki?” i odpowiedź na nie „Miejsce jednostki jest w szeregu” wywołało żywą dyskusję słuchaczy. 

DSC01377Dominik Dworniczak

 Kolejny referat prelegenta z Uniwersytetu Wrocławskiego poruszył tematykę prawno-porównawczą – Paweł Bury wskazał wady polskiej instytucji skargi konstytucyjnej odnosząc się do , jego zdaniem, modelowego rozwiązania niemieckiego.

DSC01385

Paweł Bury „Skarga Konstytucyjna jako konstytucyjny środek ochrony praw i wolności”

Ostatnie wystąpienie Huberta Plichty w tym bloku tematycznym w mocny sposób nawiązało do poruszonej już w poprzednich referatach wolności słowa i dotyczyło jej szczególnej formy – wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników.

W kończącym konferencje bloku prawa administracyjnego przedstawiona została bardzo współczesna problematyka. Pierwszy referat pt. „Prawo do samorządu terytorialnego jako przejaw wolności „ Igora Adamczyka z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczył bowiem, jeszcze nie obowiązującej ustawy o mieście stołecznym Warszawa, w którym wskazał wady i zalety tego projektu. Zdaniem prelegenta zawiera on w sobie niekonstytucyjne treści i narusza wielokrotnie zasadę równości materialnej prawa wyborczego. Ustawa ta jest również ominięciem przepisów aktualnie obowiązującej ustawy o samorządzie gminnej, przewidujących możliwość wyrażenia zgody mieszkańców gminy na zmiany terytorialne danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kolejnym referentem była pani magister Elżbieta Kocowska- Siekierka wraz z referatem pt. „Wolność do kształtowania własnej przestrzeni – uwagi o prawie zagospodarowania przestrzennego” , który to wszczął dyskusję na temat samej idei planów zagospodarowania przestrzennego i ich słuszności oraz praktyki gmin co do ich tworzenia.  

DSC01417Mgr Elżbieta Kocowska-Siekierka

 

 

Na zakończenie przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego Katarzyna Świerkot przedstawiła aktualny problem odmowy wielu rodziców szczepienia swoich dzieci z perspektywy prawnej, próbując tym samym znaleźć odpowiedź, czy ważniejsza w tym wypadku jest autonomia woli, czy dobro wspólne całego społeczeństwa i tworzenia tzw. „odporności zbiorowej” .

W imieniu Koła Naukowego Europejska Kultura Prawna dziękujemy wszystkim biernym i czynnym uczestnikom Konferencji Naukowej „ Wolność w prawie” oraz właścicielom Willi Akme za pomoc w jej sprawnej organizacji.

Do zobaczenia za rok :)

 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku : https://www.facebook.com/europeanlegalculture/?ref=ts&fref=ts

Krystyna Rogala

Pozostaw komentarz

Wyciągnij CV z szuflady z Credit Suisse i EKP-em

Wyciągnij CV z szuflady z Credit Suisse i EKP-em

Dnia 2 marca 2017 roku jako Koło Naukowe-Europejska Kultura Prawna mieliśmy przyjemność wraz z pracownikami Credit Suisse zorganizować otwarty wykład dotyczący tematyki, która nie tylko łączy się z tematyką  prawa, ale szeroko pojętym przyszłym życiem zawodowym i skupia się na aspekcie praktycznym tj. zdobyciem posady. Wydarzenie pt. „Wyciągnij CV z szuflady z Credit Suisse i EKP-em” przeprowadzili ze strony Credit Suisse Agata Węsierska, Aleksandra Woźniak , Kamil Kornalski, Sandra Krawczyk i Agnieszka Zimoc.

cv3

Pierwszą część wykładu przeprowadziła Agata Węsierska, która w swojej w pracy, zajmuje miejsce po drugiej stronie stołu rekrutacyjnego. Dzięki swojemu doświadczeniu przedstawiła słuchaczom błędy najczęściej popełniane przez kandydatów na rozmowach o pracę, a także dała konkretne wskazówki dotyczące tego jak odpowiadać na pytania osób rekrutujących oraz jakich zachowań unikać. W tym czasie pozostały zespół z Credit Suisse w innym pomieszczeniu zajął się sprawdzaniem CV uczestników wykładu.

Spotkanie miało postać interaktywną i z tego powodu pierwsza część poświęcona została otwartej dyskusji, w której osoby na widowni mogły przedstawić swoje doświadczenia związane z rozmowami rekrutacyjnymi ,zarówno te najlepsze jak i najgorsze, opowiedzieć o swoich sposobach z radzeniem sobie ze stresem w takich sytuacjach. W tej części Agata Węsierska opowiedziała także o tym jak ona jako rekruter próbuje pomóc osobie zestresowanej w czasie wywiadu – na początku zadając proste pytania, które mają za zadanie rozluźnić kandydata.

Kolejnym zadaniem słuchaczy była próba ułożenia od tych najczęstszych– czynników, które wpływają na fakt, iż osoba nie zostaje zatrudniona. Propozycje pierwszego z nich, które padły z sali to m.in. bycie nieprofesjonalnym oraz odbieranie telefonów w czasie rozmowy rekrutacyjnej. Tym czynnikiem okazało się jednak narzekanie – osoby, które skarżą się na swoich poprzednich pracodawców, nie mogą być pozytywnie odebrane, ponieważ nie są lojalne. Pracownicy firmy mają świadomość, że taka osoba będzie tak samo negatywnie odnosić się także do swoich kolejnych przełożonych .

Kolejnym ważnym czynnikiem jest widoczny brak motywacji u osoby rekrutowanej. Agata wspomniała, że wielokrotnie spotykała się z taką postawą w Warszawie, gdzie nie jest trudno o znalezienie pracy. Często miała tam do czynienia z osobami, które nie wiedziały nic o stanowisku, czy o firmie, w której chciały być zatrudnione, chciały by to rekruter walczył o zatrudnienie jej.

Podkreśliła także jak ważny jest balans między byciem pewnym siebie w pozytywnym sensie, a byciem pewnym siebie w sensie negatywnym. Jest to bardzo cienka granica, którą łatwo przekroczyć, co powoduje, że osoba przeprowadzająca rozmowę rekrutacyjną może być w łatwy sposób odebrana jako osoba arogancka.

cv2

Widowni przedstawione zostały prawdziwe cytaty z rozmów rekrutacyjnych – „Chciałbym pracować w tej firmie, ponieważ mieszkam blisko”, „Lubię prace menadżera, bo mogę wydawać ludziom polecenia”. Słuchacze mieli zdecydować na podstawie tych wypowiedzi, czy dana osoba uzyskała pracę w firmie, czy nie. Przy najbardziej zaskakujących odpowiedziach Agata wyjaśniała cały proces decyzyjny oraz to co stało się przyczyną podjęcia odmownej lub twierdzącej odpowiedzi.

Mówczyni podkreśliła także, jak nietaktowne jest eksponowanie swojej materialnej motywacji. Mówienie jedynie o wysokiej pensji w czasie rozmowy rekrutacyjnej, nigdy nie będzię odebrane w sposób pozytywny.

Na zakończenie tej części omówiliśmy wspólnie najbardziej popularne pytania rekrutacyjne, z którymi można się spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej – Agata wspólnie ze słuchaczmi przedstawiła zarówno najbardziej prawidłowe odpowiedzi, jak i te, które na pewno nie przyniosą sukcesu.

Pod koniec wykładu Agata przekazała głos Aleksandrze Woźniak, która omówiła dwa przykładowe CV, osób próbujących rekrutować się na to samo stanowisko. Po rozdaniu pierwszego z nich zadaniem widowni było wypunktowanie błędów popełnionych przez osobę, która to CV tworzyła – nieodpowiednie zdjęcie, źle sformułowane obowiązki w poprzedniej pracy, umiejętności nie dopasowane do przedstawionej oferty pracy, czy nieprofesjonalny adres mailowy i infantylna szata graficzna.

Następnie Ola omówiła „CV idealne” – było to najprostsze CV, pozbawione dodatkowych elementów – koloru itp., ale sformułowane tak, by rekruter mógł znaleźć w nim odpowiedzi na wymagania wypunktowane w ofercie pracy. Przedstawiła nam także pewne trendy i typy CV oraz wady i zalety każdego z nich, podkreślając jednak, że najprostsze CV jest z pewnością tym najbezpieczniejszym.

Pod koniec z widowni wybrane zostały dwie najbardziej aktywne osoby, które nagrodzone zostały upominkami ufundowanymi przez Credit Suisse. Każdy natomiast otrzymał swoje własne CV, sprawdzone przez pozostały zespół Credit Suisse razem z ich uwagami i oceną na temat jego sformułowania.

cv4

Dziękujemy licznie przybyłym uczestnikom i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Koło Naukowe – Europejska Kultura Prawna.

Facebook -https://www.facebook.com/europeanlegalculture/?ref=ts&fref=ts

Pozostaw komentarz

Mecenas M. Jarecki ” O roli edukacji prawniczej z perspektywy samorządu radcowskiego”

Mecenas M. Jarecki ” O roli edukacji prawniczej z perspektywy samorządu radcowskiego”

Na czwartkowym spotkaniu mieliśmy zaszczyt gościć mecenasa Macieja Jareckiego – radcę prawnego, magistra prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako najmłodszy członek Samorządu Radców Prawnych, nasz Gość przedstawił nam sam schemat funkcjonowania tej instytucji – podział na okręgowe izby oraz sposób wybierania do nich delegatów, który w pewnym stopniu przypomina system elektorski w Stanach Zjednoczonych. Przybliżył nam również , jak stało się, iż został jednym z jego członków oraz jakie są cele jego kandydatury i plany na przyszłą działalność. Jego zdaniem wraz ze wzrastająca liczbą osób, które kończą aplikację radcowską, wzrastają również siły młodszego pokolenia, część jego rówieśników jednak postrzega samorząd jako instytucje wyzysku, nie dostrzegając korzyści, które w sobie niesie.

Kolejna część prelekcji dotyczyła umiejętności, które musi posiadać prawnik, które jednak na etapach prawniczej edukacji są w dużej mierze pomijane. Mowa tu m.in. o umiejętnościach miękkich, a także o sztuce przemawiania i argumentowania.Ich brak  przejawia się niestety w późniejszych latach w smętnych mowach sądowych. Nie są one jednak atutami jedynie na salach rozpraw, ale również w codziennym życiu, także w sytuacjach tak prozaicznych jak rozmowa z szefem o podwyżkę.

Było to wstępem do rozważań dotyczących konkursów krasomówczych takich jak ten organizowany przez ELSE, ale także o tym, którego organizatorem jest mecenas Jarecki – konkursie krasomówczym aplikantów radcowskich. Głównym argumentem przemawiającym za tego typu aktywnościami w toku nauczania jest szkolenie się w planowaniu własnych wypowiedzi, zakreślaniu ich zakresu, które w późniejszej pracy radcy prawnego czy adwokata odgrywają niemałą rolę.

Nasz Gość jednocześnie podkreślał, iż zawód prawnika w dzisiejszych realiach wiąże się przede wszystkim z pisaniem, ale sztuka retoryki poszerza możliwości każdego praktyka. Zaznaczył również, iż najważniejsze w tworzeniu tekstu jest odpowiednie jego zaplanowanie oraz dokładnie określenie, co chcemy powiedzieć. Właśnie dzięki temu tekst pisany stanie się efektywnym narzędziem
Konkurs Krasomówczy Aplikantów Radców Prawnych odbędzie się 30 listopada (środa) od 9:30 do 14:00. W jury zasiądą nie tylko prawnicy, ale także specjaliści z innych dziedzin – profesor Miodek, aktorzy. Częścią samego konkursu będą także warsztaty aktorskie prowadzone przez aktora wrocławskiego Capitolu.

15068909_663876930439052_5540179983831135375_o

Mecenas Jarecki mówił także o samych wrażeniach z aplikacji, starał się obiektywnie przedstawić zarówno pozytywne i negatywne aspekty – pomimo trudności samego egzaminu radcowskiego oraz ilości czasu i wysiłku, który trzeba w nią włożyć, daje ona nieporównywalny zakres wiedzy, który pozwala na kompleksowe świadczenie usług prawniczych. Wielkim plusem jest także poziom i dobór wykładowców- są to przede wszystkim sędziowie, zajmujący wysokie stanowiska, tworzący lokalną linie orzeczniczą. Mowa tu jednak o dużych izbach, dlatego błędem jest „uciekanie” do mniejszych ośrodków w pogoni za mitem łatwiejszego egzaminu, gdzie możliwości finansowe obniżają poziom świadczonej edukacji.

Mecenas Jarecki nie ukrywał, iż system aplikacji potrzebuje reform, wiele z nich jest jednak możliwych do zmiany jedynie na poziomie krajowym , jak na razie ma on w planach postulowanie zmian w obrębie okręgu.

Dyskusja odbyła się także na temat planów na przyszłość osób obecnych, dzięki możliwości wymiany zdań i odpowiedzi na pytania, mogliśmy dowiedzieć się o perspektywach, które może obrać absolwent prawa, co stało się punktem wyjścia dla rozmowy o różnicach między zawodami adwokata i radcy prawnego oraz o perspektywie ich połączenia – Mecenas Jarecki zdecydowanie odrzucił taką możliwość zarówno ze względów pragmatycznych m.in. problemów z obsadzeniem najwyższych stanowisk, jak i związanych z dysproporcją ilości radców do adwokatów.

Różnice w kompetencjach obu zawodów zatarły się bowiem całkowicie, pozostały jedynie kosmetyczne odmienności wynikające z ich historii- początkowe ograniczenie działalności radców prawnych jedynie w obrębie przedsiębiorstw powoduje do dziś ich dominację w prawie gospodarczym, natomiast fakt, iż dopiero ostatnio uzyskali dostęp do spraw karnych przejawia się w większej ilości zielonych tog na rozprawach w Izbie Karnej.

Dziękujemy mecenasowi Jareckiemu za ciekawy wykład i zapraszamy na kolejne spotkania Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej.

Pozostaw komentarz

Spotkanie pt. „O roli edukacji prawniczej z perspektywy samorządu radcowskiego”

Spotkanie pt. „O roli edukacji prawniczej z perspektywy samorządu radcowskiego”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z mecenasem Maciejem Jareckim- radcą prawnym, magistrem prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, który opowie o roli edukacji prawniczej z perspektywy swojego doświadczenia zawodowego.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada (czwartek) w sali 505 w budynku B o godzinie 19.

Parę słów o naszym Gościu:

Maciej Jarecki w czasie studiów aktywnie działał w organizacjach studenckich – założył m.in. Koło Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Koło Integracji Europejskiej. Działał również w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Przez 2 kadencje był przewodniczącym Rady Kół Naukowych oraz zasiadał, jako przedstawiciel studentów, w Senacie UWr oraz był członkiem senackiej komisji statutowej.

Studia prawnicze ukończył z trzecią średnią ocen z całych studiów. Pięciokrotnie był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce. Był laureatem konkursu „Primus Inter Pares”. Wygrał Okręgowy Konkurs Krasomówczy zdobywając jednocześnie nagrodę publiczności. Był również laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

W 2015 r. ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin zawodowy. W 2016 r. został wybrany najmłodszym członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich oraz zasiada w komisji ds. aplikacji i w komisji ds. doskonalenia zawodowego OIRP Wrocław.

Pracuje w kancelarii obsługującej zagraniczne podmioty inwestujące w Polsce. Specjalizuje się w prawie lotniczym, chorobach zawodowych i wpadkach przy pracy oraz umowach gospodarczych. Przez większość czasu pracuje w języku angielskim.

Do zobaczenia!

Pozostaw komentarz

Gościnny wykład Prof. Heinza Barty o powstaniu państwowości oraz o wczesnej koncepcji państwowości i sprawiedliwości.

Gościnny wykład Prof. Heinza Barty o powstaniu państwowości oraz o wczesnej koncepcji państwowości i sprawiedliwości.

W środę 26 października 2016 roku mieliśmy zaszczyt , po raz kolejny, gościć na Uniwersytecie Wrocławskim specjalistę z zakresu prawa cywilnego i historii nauk antycznych – profesora Hein’za Barta z Uniwersytetu z Innsbrucku.

Oba wykłady, choć w swojej tematyce nie wykraczające poza czasy starożytne, przyniosły w swojej refleksji nowe spojrzenie także na współcześnie otaczający nas świat, pojęcie sprawiedliwości i państwowości. Możemy zatem przyjąć, iż dydaktyczna misja Profesora została zrealizowana, a jego własne przekonanie o tym, iż warunkiem lepszego zrozumienia istniejących mechanizmów prawnych, jest wnikliwe badanie i analizowanie historii prawa – po raz kolejny potwierdzone.

Wykład dotyczący początków państwowości na przykładzie Grecji wskazał kolejność kształtowania się poszczególnych form zbiorowości ludzkiej, które były dopiero elementami na drodze do ukształtowania się państwa oraz czynników wpływających na ten rozwój.

Początkowymi i podstawowymi jednostkami społecznymi były rodziny, które z czasem zaczęły łączyć się we wspólnoty sąsiedzkie, które to natomiast wraz ze stopniowym powiększaniem i łączeniem z innymi wspólnotami przeobrażały się w znane nam polis. Choć państwa- miasta kojarzone są ze starożytną Grecją, nie są one jednak ich rdzennym wymysłem, ponieważ istniały już znacznie wcześniej w Mezopotamii.

Profesor skupił się także na relacji prawa , państwa i religii oraz kolejności ich powstawania wraz z kształtowaniem się pierwszych społeczeństw. Przyjął on stanowisko, jakoby prawo wyprzedzało w swym istnieniu oba pozostałe zjawiska, podkreślając istniejące w najwcześniejszych kulturach idee sprawiedliwości, które współcześnie zdajemy się zatracać. Prawo istniało bowiem już w mniejszych grupach, jego pierwszą formą było prawo łowieckie, istniejące już w najdawniejszych wspólnotach i regulujące sposób podziału zwierzyny. Religia pełniła natomiast rolę umacniającą jedynie autorytet prawa i będącą wobec prawa wtórną.

Pojawiła się również refleksja dotycząca postawionej przez Profesora przez laty kontrowersyjnej tezy dotyczącej podłoża prawa rzymskiego wywodzącego się właśnie ze starożytnej Grecji oraz znaczeniu prawnego dorobku pierwszych cywilizacji dla późniejszego rozwoju prawa w Europie. Prof. Barta podkreślił tym samym, jak ważne jest samodzielne badania i dokonywanie własnych osądów dotyczących historii oraz wskazał starożytną Grecję, jako kolebkę nauki o historii prawa i metodzie historycznoporównawczej.

HBHBHB

Na wieczornym wykładzie szeroko poruszona została tematyka egipskiej Ma’at i solońskiej Eunomii, ich wzajemnych relacji oraz różnic, które między tymi koncepcjami występowały. Profesor zanegował tezę, jakoby Eunomia była jedynie grecką kopią egipskiej myśli i przyznał jej pełen walor oryginalności. Zwrócił jednak uwagę na ich najważniejsze, wspólne cechy – podkreślenie znaczenia prawa, które miało obowiązywać wszystkich i wypływająca z nich legitymacja dla istnienia państwa.

Ma’at była przejawem boskości, mającym swoje oddziaływanie w każdej dziedzinie życia ludzkiego, nie tylko w sposobie sprawowania władzy, lecz także w codziennym życiu mieszkańców starożytnego Egiptu, którzy mogli ją poznać, dzięki pośredniczącej roli Faraona.

Znaczenie terminu Ma’at jest często tłumaczone w sposób zawężający jako „prawda”, „prawo”, czy „sprawiedliwość”, choć w rzeczywistości oznaczało o wiele więcej. Ma’at ucieleśnia porządek świata, który bóg- twórca włożył w świat podczas jego powstania, jest przeciwieństwem chaosu , zawiera w sobie prawidłowości prawa natury i porządkuje współegzystowanie ludzi na ziemi.

W starożytnych cywilizacjach sprawiedliwość miała postać kobiety – zarówno Ma’at, jak i Eunomia utożsamiane była z boginią. W Egipcie jej personifikacją była bogini Ma’at – córka boga słońca Re, w Grecji natomiast Eunomia symbolizująca praworządność -jedna z córek bogini Temidy, siostra Dike (sprawiedliwości) oraz Ejrene (pokoju).

Według prof. Barta, to właśnie w oparciu o wizerunek Ma’at stworzony został obraz bogini Temidy, do dziś symbolizującej prawo i sprawiedliwość. Z boginią Ma’at łączy się także pierwsza koncepcja sądu ostatecznego, zaczerpnięta później przez religię judeochrześcijańskie i mająca tak silny wpływ na historię całej Europy.

Solon źródła koncepcji Eunomii upatrywał  w naturze, która była źródłem pierwotnych praw, z którymi mieszkańcy polis powinni się zapoznać. Miały one pełnić rolę ochrony interesu ogółu przed egoistycznymi pobudkami jednostek.

Mylność przekonania , iż Solon zaczerpnął koncepcje Eunomii z egipskiego dorobku, wynika również z niedostrzegania autochtonicznych greckich prekursorów tej myśli, jakimi byli Hezjod i Homer, których dorobek był podstawą rozwinięcia tej koncepcji.

Celem myśli Solona było wzmocnienie polis, zagwarantowanie podstawowych praw – wolności, równości i możliwości politycznego udziału w życiu państwa. Chciał on ograniczyć wewnętrzne walki obywateli i  możliwość rządów tyrani. Eunomia dawała archaicznym Grekom pojęcie porządku politycznego, a nawet zaczątek późniejszej Konstytucji.

Wykład jednak nie zamknął się jedynie na tej tematyce, pozwalając wyciągnąć z niego zaskakujące wnioski o przenikaniu się symboli, kultur, pojęć , nie jak zwykło się uważać z kolebki naszej kultury – starożytnego Rzymu, lecz właśnie ze starożytnego wschodu i starożytnego Egiptu.

Zapraszamy także na kolejne spotkania koła, informacje o zaproszonych Gościach będziemy na bieżąco udostępniać na Facebooku – https://www.facebook.com/europeanlegalculture/?fref=ts

koło

Pozostaw komentarz

Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu EKP

Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu EKP

 

 

W numerze 3(2016):

Paweł Bury • Uniwersytet Wrocławski
Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wybrane problemy praktyczne

 

Karolina Piech • Uniwersytet Wrocławski
Rola konstytucyjnej zasady prawa do sądu w procesie karnym
Elżbieta Kocowska–Siekierka • Uniwersytet Wrocławski
Postępowanie arbitrażowe w Polsce i w Czechach w kontekście uregulowania sporów z umów konsumenckich
Anna Abramek-Madejska • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Realizacja polityki prorodzinnej w jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie:
gminy miejskiej w nysie, gminy szczecin, powiatu augustowskiego i województwa lubelskiego
Marcin Jędrysiak • Uniwersytet Wrocławski
Sytuacja prawna mniejszości narodowych na terenie Ukrainy w czasach ukraińskiej rewolucji narodowej (lipiec 1917- 1919)
– zarys problematyki

 

dostęp do czasopisma: http://elc4u.org/publikacje/czasopismo/przeglad-europejskiej-kultury-prawnej/

 

 

Przegląd EKP 3(2016)

Pozostaw komentarz