Dość powszechny wydaje się być pogląd, że  tropienie przestępców przy użyciu skomplikowanych technik kryminalistycznych to jedynie element fabuły zagranicznych pozycji, które z polską rzeczywistością niewiele mają wspólnego. Tymczasem wzięcie do ręki chociażby Kwartalnika Policyjnego wystarcza by pokrzepić polską dumę i uświadomić, że postępowość polskiej kryminalistyki wygląda przynajmniej nieźle.  Na zainteresowanie zasługuje bez wątpienia Wydział Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Tym, dla których ‘daktyloskopia’ nie brzmi znajomo wyjaśnić należy, że polega ona głównie na  identyfikacji odbitek wzoru linii papilarnych pozostawionych na miejscu zdarzenia, czyli jak zwykło się mówić badaniu odcisków palców. Ku zaskoczeniu wierzących w zacofanie polskiej kryminalistyki daktyloskopia jako użyteczna metoda została wprowadzona i skutecznie zastosowana na ziemiach polskich już na początku XX stulecia. W listopadzie 1909 roku dzięki jej wykorzystaniu dokonano pierwszych ustaleń dotyczących sprawcy zabójstwa. Od tego momentu można mówić o regularnym rozwoju tej techniki, który w zasadzie co dekadę przynosił korzystne jej modyfikacje.

Dziś funkcjonalność daktyloskopii opiera się na 3 głównych elementach: rozbudowanym Systemie AFIS, EURODAC i „Morphotouch”. Każdy z nich wymaga oddzielnego objaśnienia.

System AFIS

System komputerowy AFIS (Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej) po raz pierwszy zainstalowany został w Polsce w 2000 r. dzięki środkom unijnym. Istotą działania AFIS jest możliwość gromadzenia i automatycznego przeszukiwania obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osób. Ślady linii papilarnych pozostawione na miejscu przestępstw przez nieznanych sprawców oraz odbitki linii papilarnych sporządzone na kartach daktyloskopijnych pobrane od osób podejrzanych o popełnienie przestępstw są na bieżąco przeszukiwane z zasobami bazodanowymi AFIS oraz gromadzone w bazach tego systemu. Obecnie w zbiorach AFIS zgromadzonych jest ok. 3200000 kart daktyloskopijnych i 63000 śladów z miejsc przestępstw. Przed wprowadzeniem tego systemu brak było jednej bazy skupiającej cały pobrany materiał. Każdy nie zidentyfikowany ślad musiał być fotografowany i przyklejany na kartę rejestracyjną z szczegółowym opisem, co było żmudne i czasochłonne.

EURODAC

Jest to europejska baza odcisków palców przeznaczona do identyfikacji osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Włączenie się do systemu EURODAC było jednym z warunków członkostwa. Do nowych zadań RP należy udostępnianie kserokopii kart daktyloskopijnych osób podejrzanych sądom, prokuratorom i jednostkom Policji w celu wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

„MORPHOTOUCH”

Urządzenie to pozwala na szybkie potwierdzenie osoby daktyloskopowanej. Pierwsze Morpho Touch pojawiły się w Policji w 2003 roku, w liczbie 48 sztuk. Dwa lata później zakupiono kolejnych 19. W roku 2008, w ramach projektu realizowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zakupiono 152 urządzenia Morpho RapID, a w roku bieżącym realizowany jest kolejny projekt, również w ramach NMF, który ma zasilić Policję w kolejne 181 takich urządzeń. Z systemem AFIS współpracują również 43 urządzenia Morpho Touch i 40 Morpho RapID zainstalowane w jednostkach Straży Granicznej.

Powyższe dane podkreślają niezaprzeczalność stwierdzenia, że polska kryminalistyka z pewnością nie stoi w miejscu. Nie zaszkodzi więc wykazać odrobinę więcej optymizmu, kibicując Polsce w dorównywaniu  literackim wzorcom.

Katarzyna Franczuk

Bibliografia:

  1. Kwartalnik Policyjny, nr 2/2009, podinsp. Paweł Rybicki, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP.
  2. http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2009/numer-54-092009/45145,Zaawansowana-technika.html
  3. http://www.kujawskopomorska.policja.gov.pl/portal/modules/genPDF/gen.php?type=0&id=12530888034ab09e23b4998

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej