Szczoteczka do zębów jako początek wspólnego majątku: življenjska skupnost moškega w ženske , czyli słoweńska regulacja związków pozamałżeńskich/ Toothbrush as the beginning of common property: življenjska skupnost moškega in ženske, ie Slovenian regulations of extramarital unions

Słowenia to kraj leżący w samym sercu Europy. Nie ulega wątpliwości, że słoweński system prawny stanowi część europejskiej rodziny, jednak ma też swoje specyficzne i bardzo ciekawe instytucje. Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza dużą swobodę w kształtowaniu...

Kilka faktów europejskiego inwalidztwa

Pojęcie inwalidztwa (z języka łacińskiego invalidus –  bezsilny, chory, słaby), choć znane i  stosowane już w starożytności, nie doczekało się swojego definicyjnego rozwinięcia przez Unię Europejską. Jest to równoznaczne z  brakiem standardów jednolitego sposobu...

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej