Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

Spotkanie pt. „Prawnik nie tylko w todze – rola prawnika w korporacji”

Spotkanie pt. „Prawnik nie tylko w todze – rola prawnika w korporacji”

Czwartkowe spotkanie Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej oraz jego tematyka – „Prawnik nie tylko w todze – rola prawnika w korporacji” pozostawały w związku z poprzednim spotkaniem z magistrem prawa i radcą prawnym Maciejem Jareckim i pokazywało inną perspektywę przyszłości, a tym samym alternatywną karierę , jaką może obrać osoba o wykształceniu prawniczym.

Naszymi gośćmi były absolwentki oraz obecna studentka piątego roku stacjonarnych studiów prawa na wydziale Uniwersytetu Wrocławskiego -Aleksandra Woźniak, Marta Gogulska, która również studiowała administrację ,oraz Aleksandra Skotnicka, które uczestniczyły w Legal and Compliance Academy organizowanej przez firmę Credit Suisse.

Każda z nich aktualnie zajmuje stanowisko w Credit Suisse w dziale Compliance, związane są jednak z innymi zespołami, co powoduje, że ich praca diametralnie się od siebie różni.

Marta Gogulska należy do  Cross Boarder Team, który żartobliwie nazywają „strażą graniczną”. W swoich codziennych obowiązkach zajmuje się sprawami związanymi przede wszystkim z prawną obsługą brokerów, pracujących dla banku, którzy do wykonywania swoich obowiązków muszą spełniać wymogi nie tylko kraju, w którym zamierzają przeprowadzić transakcję, ale także krajów, z którego pochodzi on i klienci, co wiąże się z koniecznością operowania na wielu systemach prawa – nie tylko państw europejskich, lecz także azjatyckich i afrykańskich. Jej zadaniem jest zatem dopilnowanie, by każdy z przedstawicieli banku posiadał odpowiednie certyfikaty i zgody oraz na reagowaniu na sytuacje „awaryjne” np. brak odpowiedniego dokumentu, który może doprowadzić do m.in. cofnięcia licencji lub straty uprawnień cennego pracownika.

Jej codzienne obowiązki są bardzo zróżnicowane – łączą się w nich nie tylko umiejętności prawne, ale także wiedza z zakresu administracji oraz IT, jako analityk Marta zajmuje się także raportami oraz bezpośrednimi spotkaniami z brokerami. Sama śmieje się, iż jej zespół jest dla osób gustujących w liczbach i porządku.

Aleksandra Skotnicka dla porównania opisuje swój team, jako idealny dla ludzi nie lubiących uporządkowania, swoją codzienną pracę nazywa zaś „prawie kancelaryjną”, ponieważ dotyczy ona przede wszystkim tworzenia, poprawiania i rejestrowania umów zawieranych przez firmę oraz jej pracowników. Są one nadsyłane do jej zespołu dla m.in. zaopiniowania, a biorąc pod uwagę, iż w samym Wrocławiu liczba osób zatrudnianych przez Credit Suisse stanowi ok. pięć i pół tysiąca – ich liczba stanowi pokaźną sumę.

Ola w przeciwieństwie do Marty operuje głównie na prawie polskim, podkreśla, iż w codziennych obowiązkach bardzo przydatna jest jej wiedza ze studiów szczególnie z zakresu prawa pracy – przy redagowaniu polityk szkoleniowych, regulaminów pracy, funduszu zakładowego świadczeń socjalnych oraz z kodeksu spółek handlowych, ponieważ jej zespół odpowiada także za tworzenie tekstów uchwał zarządu ,zgromadzenia wspólników, udzielaniu pełnomocnictw, prokury. Dużo jej zadań wiąże się także z tematyką ochrony danych osobowych, ponieważ firmy takie jak Credit Suisse podlegają restrykcyjnemu reżimowi, który kontrolowany jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiąże się to z obowiązkiem przeprowadzania szkoleń, a także wydawaniem i przechowywaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

credit 2

Aleksandra Woźniak oprócz opowiedzenia o swoich obowiązków, przedstawiła także sposób funkcjonowania samej firmy. Jej główne zadania to outsourcing. Klientami oddziału we Wrocławiu nie są zaś podmioty zewnętrzne, a sami pracownicy banku.

Sama Ola należy do zespołu Rule Mapping, zajmującego się tworzeniem siecią połączeń regulacji prawnych między prawem zewnętrznym – poszczególnych krajów, prawem unijnym oraz prawem wewnętrznym. Tylko niektóre kraje wymagają ich tworzenia m.in. Stany Zjednoczone, czy Hongkong, Credit Suisse jest jednak firmą starającą się prowadzić praworządną działalność, wykraczając często w swych działaniach poza wymagania prawne.

Tworzona przez jej zespół wraz z oddziałem w Wielkiej Brytanii mapa ma być przede wszystkim klarowna dla regulatorów. Jest ona tworzona w formie aplikacji w programie Java,co implikuje duże powiązania Oli z działem IT, co zresztą jest jednym z powodów, dlaczego ceni ona sobie swoją pracę. Podkreśla, że etat w korporacji dał jej możliwość rozwinięcia się w zupełnie innym kierunku, dokształcenia się w sferze wykraczającej poza wcześniejsze zainteresowania i odkrycia nowej dziedziny, która okazała się być jej pasją.

Część jej aktualnych obowiązków polega więc na wdrażaniu nowych ,sygnalizowanych przez pracowników, funkcjonalnych rozwiązań do aplikacji oraz testowaniu ich.

Dużo pytań zadanych przez słuchaczy dotyczyło przyczyny stworzenia największego oddziału firmy właśnie we Wrocławiu, czy nie było to spowodowane tylko mniejszymi kosztami prowadzenia działalności w Polsce. Odpowiedź na to pytanie jest jednak o wiele bardziej złożona, o wyborze lokalizacji zdecydowało m.in. to, że we Wrocławiu jest bardzo duża baza osób o wysokim wykształceniu – studentów zarówno po kierunkach informatycznych na Politechnice Wrocławskiej, ekonomicznych oraz prawniczych, a także samo położenie geograficzne Wrocławia, z którego w dwie godziny można polecieć do Zurychu i do Londynu. Nieprawdą jest też to, że Polska jest najtańszą lokalizacją, czy wykonującą najprostsze zadania, polscy pracownicy pną się coraz wyżej po szczeblach stanowisk oraz są cenieni jako specjaliści w swoich dziedzinach. Polacy są wobec siebie wymagający, często nawet bardziej niż ich pracodawcy, co widoczne jest między innymi w kwestii znajomości języki angielskiego.

Interesującym aspektem okazała się także sama współpraca z osobami z innego kraju oraz posługiwanie się językiem obcym w pracy codziennej. Marta Gogulska zwróciła uwagę m.in. na różnice kulturowe, które należy uwzględniać pracując z obcokrajowcami, w krajach islamu problemem takim może być prowadzenie negocjacji z osobą płci żeńskiej – stąd często wymóg obecności „przyzwoitki” przy rozmowach klientów z kobietami pracującymi dla firmy.

Dysonanse mogą się pojawić także przy o wiele subtelniejszych sytuacjach spowodowane różnicami wynikającymi z mniej oczywistych czynników niż religia – jako przykład Marta podała sposób komunikowania się z Amerykanami, którzy są osobami bardzo dynamicznymi, chcącymi jedynie samych konkretnych informacji.

W firmie językiem obowiązującym zarówno w komunikacji elektronicznej , jak i normalnej jest język angielski, co owocuje wieloma , nierzadko zabawnymi, tworami słownymi, jest to jednak bardzo dobry sposób, by rozwinąć swoje umiejętności językowe. Znajomość dodatkowe języka obcego jest wymagana jedynie w określonych działach, które zajmują się np. kontrolą treści marketingowych w poszczególnych krajach. W siedzibie wrocławskiej pracuje także dużo obcokrajowców.

Aleksandra Skotnicka zwróciła uwagę, iż dla niej jednym z większych pozytywów pracy w korporacji jest właśnie możliwość wyjazdu z Polski do innego zagranicznego oddziału Credit Suisse, której w większości nie daje praca w kancelarii.

Zmiana lokalizacji nie jest jednak jedynym sposobem samorealizacji– istnieje system rocznych planów rozwoju każdego pracownika, który jest przez niego samodzielnie ustalany. W czasie jego realizacji ma on sposobność uczestnictwa w organizowanych przez firmę lub zaaranżowanych przez siebie szkoleniach, które nie muszą dotyczyć wcale wykonywanych obowiązków, lecz mogą odbiegać od niej według upodobań pracownika.

Pod koniec nasi goście opowiedzieli nam , jak zaczęła się ich przygoda z pracą w korporacji. Każda z nich przeszła staż w ramach Legal and Compliance Academy organizowanej rok rocznie przez Credit Suisse. Jest to program, trwający 12 miesięcy, łączący w sobie staż w firmie wraz z szkoleniami, dający szansę zarówno nauki, jak i dostania stałej posady, tak jak to stało się w przypadku Marty, Oli i Oli. Zachęcały one do uczestnictwa w akademii , do której rekrutacja została już otwarta.

Dziękujemy za ukazanie nam nowej perspektywy na pracę absolwenta prawa oraz zapraszamy na kolejne spotkania nasze koła naukowego.

Pozostaw komentarz